بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه شنبه ۲۱ فروردین

شفا و نجات 

نان روزانه 

 

 

۲۱ فروردین /  ۱۰  آوریل

 

 

شفا و نجات

 

عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم 

 

 

اکنون بیائید   به قسمتھایی  از کلام خداوند که در آن از واژه  یونانی  SOZO   به معنای نجات  استفاده  شده  نگاھی بیاندازیم .  درانجیل مرقس نوشته شده که   عیسی با  مرد کوری  به  نام   بارتیمائوس در راه  اریحا   ملاقات  می کند .      ( مرقس ١٠ : ۴۶ – ۵٢ را مطالعه کنید .)  ” عیسی از او پرسید: «چه میخواھی برایت بکنم؟» پاسخ داد: «استاد، میخواھم بینا شوم.» ” ( مرقس ١٠ : ۵١ ) بارتیمائوس که مرد کوری بود یک خواسته بیشتر در ذھن خود نداشت و تمام آنچه که او می خواست این بود که بتواند ببیند و این کار برایش انجام شد. سپس عیسی به او می گوید به راه ً شفای خود را دریافت کرد ، چشمانش بازشد و خود ادامه بده. ایمانت تو را شفا داد. وی فورا عیسی را دنبال نمود.ترجمه تحت الفظی یونانی واژه ھایی که عیسی استفاده کرد چنین است : ” ایمانت تو را نجات داد .” این ھمان نجات است.
در لوقا ٨ : ۴٣ – ۴٨ می خوانیم زنی که مشکل خونریزی داشت عیسی را دنبال کرده و به او نزدیک شد و ردایش را لمس کرد. او نمی خواست کسی متوجه این کارش شود. زیرا بر اساس قوانین یھود ھر کسی که مشکل خونریزی داشته باشد ناپاک محسوب شده و اجازه ندارد کسی را لمس کند. این زن نیز خجالت زده بود. اما آنقدر مشتاق شفا یافتن بود که آن قانون را زیر پا گذاشت.

 

” آن زن چون دید نمیتواند پنھان بماند، با ترس و لرز پیش آمد و به پای او افتاد و در برابر ھمگان گفت که چرا او را لمس کرده و چگونه درَدم شفا یافته است عیسی به او گفت: «دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو.» ”  

 

                                                                     ( لوقا ٨ : ۴٧ و ۴٨ ) 

 

چقدر شگفت انگیز است شفای آن مرد کور و شفای آن زن از خونریزی ھر دو بخشی از فرایند نجات آنھا بود.

 

 

خداوندم عیسی 

تو را برای کارت بر صلیب شکر می کنم 

زیر از همین طریق شفایی که بخشی از 

نجات من است را مهیا نمودی . اعلام می کنم 

که عیسی مجروح شد تا من شفا یابم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »