بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۴ خرداد

مراحل پذیرفته شدن 

نان روزانه 

 

 

۴ خرداد / ۲۵ مِی

 

 

مراحل پذیرفته شدن

 

 

عیسی طردشدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم 

 

 

 

 

 

 

خداوندم عیسی 

برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم . 

افرادی که مرا طرد کرده اند را می بخشم.

اعلام می کنم که تمامی تلخی و انتقام و 

نفرت و سرکشی را از خود می رانم. اعلام می کنم 

عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من چون 

او نزد پدر پذیرفته شده باشم.

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »