بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۲۶ اسفند

تقدیم جان خود

نان روزانه 

 

۲۶ اسفند / ۱۶ مارس

 

 

تقدیم جان خود

من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ 

 

برای اینکه به طور کامل از تمام برکاتی که در خون عیسی نھفته است بھره مند شویم باید بدانیم چگونه آن را در زندگی مان به کار گیریم. آیه امروز و اعتراف ما برای این ھفته در ارتباط با نبرد آخر الزمانی عظیمی است که ھم در آسمان و ھم بر زمین به وقوع خواھد پیوست. این نبرد بین فرشتگان خداوند و شیطان و قوم خداوند به وقوع خواھد پیوست. این جمله توسط فرشته خداوند گفته می شود :

 

 “آنان با خون بره و با کلام شھادت خود بر او پیروز شده اند. زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ. “

 

                                                                                                (مکاشفه ١٢: ١١) 

 

” آنھا ” افرادی مانند من وشما ھستند یعنی ایمانداران به عیسی. ” او ” به شیطان اشاره دارد.این نبردی رودرو بین ما و شیطان است. این آیه به ما می گوید که چگونه ایمانداران بر او پیروز شدند. در ادامه این آیه به ما می گوید که این ایمانداران افراد تسلیم شده و متعھدی بودند. ایماندار تسلیم به خداوند، ایمانداری است که شیطان از او می ترسد. زمانی که در این آیه گفته می شود ” آنان جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ ” این بدان معنا است که زنده ماندن اولین الویت آنھا نیست. الویت آنھا این بود که به خداوند وفادار بمانند و اراده خدا را انجام دھند. زمانی که درباره سربازان ارتش خداوند سخن می گوئیم بسیاری از ما برداشتی احساسی داریم. زمانی که در ارتش انگلستان بودم از افسر ارشد خود ضمانت نامه ای مبنی بر اینکه زنده باز خواھم گشت دریافت نکردم.ھر سربازی می داند که ممکن است در حین خدمت کشته شود و خدمت ممکن است به قیمت از دست دادن جانش تمام شود. در ارتش خداوند نیز این گونه است. هیچ تضمینی وجود ندارد که جان ما محفوظ خواھد ماند. افرادی که شیطان از آن ھا می ترسد آنانی ھستند که از فدا کردن جانشان نمی ترسند.به ھر حال زندگی بر زمین در مقایسه با حیات ابدی مان در آسمان بسیار کوتاه و گذرا است.

 

 

خداوندا 

 

به خاطر خون عیسی از تو متشکرم.

اعلام می کنم که زنده ماندن اولین الویت من نیست 

و همچنین با خون بره و با کلام شهادت خود 

بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را 

عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ.

 

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »