بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه سه شنبه ۲۵ خرداد

در آغوش پدر

نان روزانه 

 

 

۲۵ خرداد / ۱۵ ژوئن

 

 

در آغوش پدر

من فرزند خداوند هستم 

 

 

 

کودکی را تصور کنید که در آغوش پدر خود احساس امنیت دارد. صورتش را بر شانه پدرش چسپانده است. ممکن است مشکلات و بحران ھای بسیاری در اطرافش وجود داشته باشند حتی ممکن است دنیای اطرافش نابود شود اما کودک کاملاً در آرامش است و به ھیچ وجه نگران وقایعی که پیرامون او اتفاق می افتد نیست زیرا او در آغوش خود احساس امنیت دارد. ما نیز در آغوش پدر امنیت داریم. عیسی به ما تضمین داده که پدر ما بزرگتر از تمام افرادی است که اطراف ما ھستند و ھیچ کس قادر نیست ما را از دستان پدر خارج سازد. عیسی این تضمین را به شاگردان نیز می دھد.

 

” «ای گلۀ کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی پدر شما این است که پادشاھی را به شما عطا کند. ” 

 

                                                                     ( لوقا ١٢ : ٣٢)

 

ممکن است مانند گله ای کوچکی باشیم که توسط حیوانات وحشی مختلفی محاصره شده باشیم اما اگر پدر ما تصمیم گرفته که ما را وارد پادشاھی خود کند ھیچ قدرتی در جھان نمی تواند مانع این کار شود.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که مرا فدیه دادی. اعلام می کنم 

که در آغوش پدر درامنیت هستم و من فرزند خداوند هستم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »