بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  سه شنبه ۱ تیر

میزان تعهد

نان روزانه 

 

 

۱  تیر / ۲۲  ژوئن

 

 

میزان تعهد

من دوست مسیح هستم 

 

 

 

آنچه در پیداش باب ١۵ درباره عھد ابراھیم با خداوند ثبت شده بیانگر این حقیقت است که ھر کدام از طرفین یعنی خداوند و ابراھیم به طور کامل نسبت به یکدیگر متعھد گشتند. زمانی رسید که خداوند ابراھیم را خواند تا عھد خود را با خداوند به جا آورده و پسرش اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کند. تعھد خداوند نیز مانند تعھد ابراھیم کامل بود. بنا براین دو ھزار سال بعد طرف دیگر این پیمان ،یعنی خداوند پسر یگانه خود عیسی مسیح خداوند را در راه ما قربانی می کند. به یاد داشته باشید که آن حد از تعھدی که شما نسبت به خداوند می پذیرید معمولا مشخص کننده میزان تعھد خداوند نسبت به شما خواھد بود. زمانی که شما به طور کامل نسبت به خداوند ً . این نسبت به شما متعھد بماند متعھد می شوید این کار شما باعث می شود که خداوند نیز کاملا ماھیت یک عھد است. یعقوب در رساله خود درباره آنچه ابراھیم انجام داد سخن می گوید و از زمانی می گوید که وی فرزندش را به عنوان قربانی داد و از نتایج کار وی می گوید.

 

” آیا جد ما ابراھیم به اعمال پارسا شمرده نشد آنگاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح تقدیم نمود می بینید که ایمان و اعمال او با ھم عمل می کردند و ایمان او با اعمالش کامل شد و آن نوشته تحقق یافت که می گوید ابراھیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. ” 

 

                                                ( یعقوب ٢ : ٢٢ – ٢٣ )

 

ابراھیم با تعھد به آن پیمان و تقدیم پسرش اسحاق، دوست خداوند لقب گرفت. این عنوانی خاص و محترم است. درسی کھ اینجا وجود دارد این است. عھد دری به سوی ورود به دوستی واقعی است . زمانی که دو شخص عھدی با یکدیگر می بندند و بر اساس اصول آن عھد رفتار می کنند در آنجا دوستی حقیقی ایجاد می شود.

 

 

خداوندم عیسی 

از تو متشکرم که مرا فدیه دادی. اعلام می کنم 

که نسبت به خداوند کاملاً متعهد هستم و او نیز 

نسبت به من متعهد است و عهد و پیمان ما دری 

به سوی دوستی واقعی است. اعلام می کنم که 

من دوست مسیح هستم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »