بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه  دوشنبه ۶ اردیبهشت

یکی شدن با عیسی 

نان روزانه 

 

 

۶ اردیبهشت / ۲۶ آوریل

 

 

 

یکی شدن با عیسی

عیسی به جای ما مُرد تا ما بتوانیم در حیات او سهیم گردیم 

 

 

 

زمانی که به یکی شدن مسیح با ما می اندیشیم درمی یابیم که ما نیز از طریق ایمان و توبه می توانیم با مسیح یک گردیم و نه تنھا در مرگ او بلکه در جلالی که در نتیجه این قربانی به او بخشیده شد سھیم گردیم .

 

” ّاما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی ھای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد – پس، از راه فیض نجات یافته اید ؛  و با ْ مسیح برخیزانید و در جایھای آسمانی با مسیح عیسی نشانید، ” 

 

                                                                     ( افسسیان ٢ : ۴ – ٧ )  

 

این نقطه مقابل یکی شدن است. ابتدا عیسی خود را با نسل سقوط کرده ما یکی ساخت. یعنی او جای ما را گرفت. جریمه ما را پرداخت کرد و به جای ما مرد. او تقصیر ھای ما را بر خود گرفت و جریمه آنرا پرداخت کرد. سپس زمانی که ما خود را با مسیح و مرگ او بوسیله ایمان یکی می دانیم ما نیز در آنچه او پس از مرگش بدست آورد شریک می شویم. سه مرحله عالی از یکی شدن ما با عیسی در افسسیان ٢ : ۴ -۶ نوشته شده است . اول ” خداوند ما را با مسیح زنده کرد. دوم خداوند ما را با مسیح برخیزانید و سوم در جایھای آسمانی با مسیح عیسی نشانید . ” خداوند ما را به ھمراه مسیح بر تخت خود نشاند. دقت کنید که این سھ مرحله از یکی شدن ما با عیسی چطور سیر صعودی به خود می گیرد. اول ما با او زنده می شویم، برخیزانیده می شویم و  با او بر تخت می نشینیم. ما این مسیر رو به بالا را از پست ترین جایگاه شروع می کنیم وبه بالاترین جایگاه می رسیم . خداوند پست ترین ھا را بلند می کند و دربالاترین جایگاه می نشاند و این اصل در تمام آیات کلام خدا صادق است. این تنھا مسئله ای نیست که در تاریخ تکرار می شود و مردم آنرا تجربه می کنند بلکه عمل کرد یک قانون کیھانی است. ھر کسی که خود را فروتن سازد بلند کرده شود و ھر کس خود را بلند کند فروتن خواھد شد. ( متی ٢٣ : ١٢ را مطالعه کنید . )

 

 

خداوندم عیسی 

از تو به خاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم . 

اعلام می کنم که خود را در حضور خداوند 

 فروتن می کنم 

تا با عیسی یکی شده و بتوانم با او زنده شوم. 

با اوبرخیزانیده شده و با او بر تخت بنشینم . 

زیرا عیسی به جای من مرد تا بتوانم در حیات او 

سهیم گردم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »