بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۱۷ خرداد

پیروزی کامل و دائمی

نان روزانه 

 

 

۱۷خرداد /  ۷ جون

 

 

پیروزی کامل و دائمی

 

 

من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافتم 

 

 

 

مرگ فداکارانه عیسی بر صلیب تنھا روشی است که خداوند برای نجات بشریت تدارک دیده است. کلام خداوند می گوید خداوند به جای اینکه اعمال مختلفی انجام دھد این گونه عمل نمود:

 

 

” زیرا با یک قربانی، تقدیس شدگان را تا ابد کامل ساخته است. ” 

 

                                                                ( عبرانیان ١٠ : ١۴ )

 

 

نویسنده عبرانیان چنین توصیف می کند. پس از آنکه عیسی آن قربانی را به جا آورد او در دست راست خداوند نشست ( ( آیه ١٢ . ) اما چرا نشست ؟ زیرا ھرگز قرار نبود دوباره این کار را انجام دھد. عیسی با کار خود بر صلیب برای ھمیشه بر شیطان و پادشاھی او پیروز شد. این پیروزی کامل، دائمی و غیر قابل بازگشت بود. عیسی ھرگز نمی بایست آن کار را دوباره انجام دھد. شیطان ھم اکنون مغلوب شده و من و شما نباید دوباره او را مغلوب کنیم بلکه باید پیروزی که عیسی بر صلیب کسب کرده را در زندگی خود به کار برده و در پیروزی او قدم برداریم. ما در کولسیان ١ : ١٢ چنین می خوانیم : ” پدر را شکر گویید که شما را شایستۀ سھیم شدن ّ در میراث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است. “میراث ما در قلمرو نور است و ھیچ تاریکی در آن راه ندارد. این میراث کاملا در نور قرار گرفته است.اما او چگونه این کار را انجام داد ؟

 

” زیرا ما را از قدرت تاریکی رھانیده و به پادشاھی پسر عزیزش منتقل ساخته است،که در او از رھایی، یعنی از آمرزش گناھان برخورداریم. ” 

 

                                                                                   ( آیات ١٣ و ١۴ )

 

در این آیھ بوسیله خون عیسی ما از قلمرو تاریکی رھایی یافته و به پادشاھی پسر عزیز خداوند منتقل می شویم یعنی مکان مان تغییر می کند .

 

 

خداوندا 

 از تو به خاطر بخششت متشکرم. 

اعلام می کنم که عیسی از طریق مرگ خود 

بر صلیب شیطان  را مغلوب ساخته است. 

پیروزی او کامل ، همیشگی و غیر قابل بازگشت است. 

من پیروزی عیسی را در زندگیم بکار می گیرم و 

در آن پیروزی قدم بر می دارم. زیرا که من بخشیده 

شده ام و از گناهانم رهایی یافته ام. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »