بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه دوشنبه ۱۶ فروردین

شفا از طریق بخشش 

نان روزانه 

 

 

۱۶ فروردبن /  ۵ آوریل

 

 

 

شفا از طریق بخشش

عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم 

 

 

 

خوشا به حال آن که خداوند جرمی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد. ” ( مزامیر ٣٢ :٢)  برای دریافت بخشش ما باید کاملا با خداوند صادق باشیم و ھیچ چیز را نپوشانده و گناھان خود را توجیه نکنیم و چیزی را از خداوند مخفی نگاه نداریم. داود به گناه خود یعنی زنا و قتل در رابطه با موضوع بتشبع اشاره می کند و مزمور خود را چنین ادامه می دھد: ” ھنگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوانھایم میپوسید از نالھای که تمام روز برمیکشیدم. زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی میکرد؛ طراوتم به تمامی از میان رفته بود، بسان رطوبت در گرمای تابستان. سلاه. آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنھان نداشتم. گفتم: «عصیان خود را نزد خداوند اقرار خواھم کرد» ِ ؛ و تو جرم گناھم را عفو کردی. سلاه” ( مزامیر ٣٢ : ٣ – ۵ ) مانند بسیاری از افراد، داود نیز از پذیرش گناه خود سرباز می زند و سعی می کند چنان تظاھر کند که گوئی ھرگز گناھی رخ نداده است. او می خواست آنرا بپوشاند اما وی مانند کسی بود که تب بالایی دارد. استخوانھای وی پوسیده شده و طراوتش از بین رفته بود. گناھان بخشیده نشده می تواند نتایج فیزیکی در بر داشته باشد. یک روان شناس داستانی برای من تعریف کرد و می گفت : یک روز به بیمارستانی سر زد و زنی را ملاقات کرد که در شرایط بسیار بد و نا امید کننده ای بسر می برد. کلیه ھایش از کار افتاده بودند و رنگ پوستش تغییر کرده و به کما رفتھ بود. اگر بخواھیم ساده بگوئیم او منتظر مرگ خود بود. روح القدس این روانشناس را ھدایت می کند که چنین دعا کند ” خداوندا در نام عیسی مسیح می خواھم گناھان او را ببخشی. ” او فکر می کرد که کار احمقانه ای بجای آن شخص انجام داده است. حدود یک ھفته بعد او با تعجب مشاھده می کند که ھمان زن در خیابان قدم می زند و کاملا سالم است. گناھان بخشیده نشده می تواند باعث بیماری جسمی شود. زمانی که گناھان آن زن از طریق شفاعت این مرد بخشیده شد روحش در حضور خداوند پاک گشته و دری برای شفای او از سوی خداوند باز شده بود.

 

 

خداوندم عیسی 

تو را شکر می کنم که برای من بر صلیب 

جان خود را فدا کردی. منشفایی که از طریق 

بخشش نصیب مان می شود را  از تو 

درخواست می کنم و اعلام می کنم که

عیسی مجازات شد تا من بخشیده شوم. 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »