بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه آدینه ۲۹ اسفند

خدای شخصی

نان روزانه 

 

۲۹ اسفند / ۱۹ مارس

 

 

خدای شخصی

بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من 

 

 

 

زمانی در یکی از بزرگترین دانشگاھھای انگلستان مقام استادی داشتم. دارای مدارج تحصیلی بودم. بھره ھوشی بالایی داشتم. اما بھ ھیچ وجه از اعتراف ایمان به  داستان خلقتی که در کتابمقدس ذکر شده احساس شرمساری نداشتم. قبل از آنکه به کلام خدا ایمان داشته باشم منابع مختلف بسیاری را درباره منشأ خلقت مطالعه کرده بودم اما ھیچ کدام از آنھا پاسخ کامل سئوالات مرا نمی داد. بسیاری از این منابع با یکدیگر در تضاد بودند. سپس تصمیم گرفتم که کتاب مقدس را بخوانم نه به عنوان یک ایماندار بلکه به عنوان یک فیلسوف و محقق. با خود اندیشیدم که آنچه مطالعه کرده ام. بسیار دراینجا نوشته شده نمی تواند بدتر از تئوری ھای دیگری باشد که قبلا شگفت زده شدم وقتی دیدم کتاب مقدس پاسخ سئوالات مرا می دھد. در پیدایش ما این جمله ساده را می خوانیم که چنین می گوید:” یھوه خدا ” این نام خداوند است. زیرا این عبارت به ما می گوید که خدای ذی شخصیت انسان ذی شخصیتی می آفریند تا با او مشارکت داشته باشد.

 

” آنگاه یھوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت ( تولید نمود ) و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد .  ( جان گرفت . ) 

 

                                                                                        ( پیدایش ۲ : ۷ )

 

 

در اینجا می بینیم کھ چگونھ روح الھی و ابدی خدا با جسمی کھ از خاک سرشتھ شد، یک می گردد.اتحاد روح از بالا و خاک از زمین باعث شکل گیری وجود و شخصیت یک انسان می شود. انسانی کھ می تواند با خدای زنده و شخصی خود ارتباط و مشارکت داشتھ باشد.

 

خداوندا

 

تو را برای بدنی که برایم سرشته ای شکر می کنم .

اعلام می کنم که خداوند مرا برای مشارکت شخصی

باخود خلق نموده است و

بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من.

 

 

آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »