بنياد مسيحي ايرانيان
new

نامه ای به دوست

تنها راه نجات

نامه ای به دوست

من راه راستی و حیات هستم عیسی مسیح  یوحنا۶:۱۴

تنها راه نجات

اسم دیگر در زیر این آسمان به مردم عطا نشده که بدان بایدما نجات یابیم  اعمال رسولان ۱۲:۴

دوستان گرامی:

به یاد دارم ضمن مذاکراتی که با هم داشتیم فرمودید هرچند پیرو مذهب والدین خود هستیم ولی باطنا” پایبند هیچ کدام از ادیان نبوده و در مورد انتخاب مابین مرام دینی و خداشناسی هم مردد میباشیم ولی به طور کلی به خداشناسی بیشتر تمایل دارم تا به بی‌دینی و از من خواستید فرق مسیحیت و سایر ادیان را سر فرصت برای ایتان بنویسم
و اینک درخواست شما:
بدیهی است اگر بخواهم تمام موارد اختلاف مسیحیت و سایر ادیان را به رشته تحریر در آورم مستلزم نوشتن کتابی بسیار قطور خواهد بود بنابراین بهتر آن دیدم که در این مختصر فرق مابین عیسی مسیح و سایر پیشوایان ادیان که ادعا میکند از طرف خداوند مبعوث شده اند مورد مطالعه قرار دهم زیرا زندگی خود پیامبران بهترین معرف پیامی که آورده است .
این است ده فرق اساسی:

۱- هیچ کدام از پیشوایان ادیان آن اطمینان قطعی را به پیروان خود نمی‌دهند که آنان بعد از مرگ به بهشت خواهند رفت مگر عیسی مسیح.

انجیل چنین مژده می‌دهد:

هر وقت کسی در این دنیا از گناه خود پشیمان آن را به خدا اقرار نماید، به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر بخشایش گناهان او انجام داد زبانا” اقرار کند و در دل خود ایمان داشته باشد که او از مردگان برخاسته و در نتیجه عنان زندگی خود را کاملا باوبسپارد زندگی جاوید دارد .

۲- هیچ کدام از پیشوایان ادیان خدا را آنچنان که هست
بر بشر مشکوف نساخته و محبت او را آشکارا نشان ندادند مگر عیسی مسیح.

انجیل چنین آگهی می دهد:

خداونداز کثرت محبت خودعیسی مسیح راکه کلمه اوبود مجسم گردانید تا شکل انسان به خود گیرد و خدا را مشکوک سازد و با دادن جان خود بر روی صلیب محبت خود را در عمل ظاهر ساخته و هر که را باو ایمان آوردند زندگی جاودانی بخشد.

۳- هیچ کدام ازپیشوایان ادیان پس ازمرگ زنده نشده اند مگرعیسی مسیح.

انجیل چنین خبر می دهد :

که او نه تنها از قبر قیام کرده بلکه بعد از آنکه به مدت ۴۰ روز بر پیروان خود ظاهر می‌شد به آسمان صعود نمود و هم اکنون زنده شفیع آنانی است که به او ایمان می آورند .

۴ – هیچ کدام از پیشوایان ادیان زندگی خود را کاملاً وقف جلال خدا نکرده اند مگر عیسی مسیح.

انجیل چنین شهادت می دهد:

او هر سخنی که می‌گفت هر کاری که انجام می داد فقط به منظور جلال خدا بود. اگر با دقت سراسر زندگی پاک و بی آلایش او را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شدعیسی مسیح هیچوقت چیزی را برای خود نمی خواست . او در جایی فرمود: من طالب خود نیستم. و در جایی دیگر: روباهان لانه و پرندگان اشیانه دارند اما او هیچ جایی ندارد که در آن بیار آمد .

۵- هیچکدام از پیشوایان ادیان معجزاتی را که عیسی مسیح انجام داد انجام نداده اند علاوه بر این هر چنداوبا معجزات خود مردگان را زنده می‌کرد و بیماران صعب العلاج را شفا می داد ولی مهمتر از خود معجزه انگیزه آن میباشد یعنی :جلال خداوند و خدمت دیگران . این نکته حائز اهمیت است به طوری که اگر در معجزه چنین انگیزه نباشد از طرف خدا نبوده بلکه از طرف شیطان ، زیرا شیطان هم قادر به انجام معجزات می‌باشد

۶ – هیچ کدام از پیشوایان ادیان بدون پدر جسمانی به دنیا نیامدند مگر عیسی مسیح که او توسط قدرت الهی از مریم باکره متولد شد -تنها بی گناهی که هیچ گناه نکرد – غیر از او همه با طبیعت گناه آلوده متولد شده و می‌شوند. بنابراین تنها او می‌توانست کفاره گناهان را به عهده گیرد زیرا طبق کلام خدا: بی گناهی می بایست جان خود را در راه گناهکاران بسیاری فدا سازد.

۷ – هیچ کدام از پیشوایان ادیان و تعالیمی را که عیسی مسیح داد و به آن عمل نمود نداده و عمل ننموده اند مگرعیسی مسیح،اگر به زندگی و تعلیمات عجیب اودر انجیل نظر افکنیم خواهیم دید که وی نه تنها بهترین معلم بشر است بلکه بزرگ‌ترین رهبری است که تاریخ به خود دیده است . هیچ کس مانند او به مردم نیکی نکرد ه چنین نفوذ عمیق در میان توده‌های مردم نداشته است. نویسنده ای که در این باره چنین نوشته است: ۱۹ قرن تمام آمدو سپری شد هنوز هم او نکته اتکا رهبری ترقی و تعالی جوامع بشری است. این اغراق نیست اگر بگویم که در این مدت زمان تمام لشکر هایی که به وجود آمدند، تمام ناوگانهائی که تاسیس یافتند، تمام پارلمان هایی که نشست و برخاست نمودند و تمام پادشاهانی که حکومت راندند همه آنها روی هم نتوانستند آنچنان تاثیر قوی و شگرف بر روی زندگی بشر داشته باشند که زندگی عیسی ناصری تنها داشته است .

۸- هیچ کدام از پیشوایان ادیان دین ماقبل خود را کاملا تصدیق نکرده‌اندجز عیسی مسیح که اونه فقط دین یهود را تصدیق نمود بلکه بر طبق آن زندگی کرد و آن را کاملا تشریح نمود و به انجام رسانید و البته این تنها راه اصولی است که از هر دین برحق می‌توان انتظار داشت زیرا چگونه ممکن است خدایی که عقل کل پیشدان و عارف و ناظر بر همه امور باشد امری را صادر فرمایند و دگر بار آن را نقص را تغییر دهد؟

۹- هیچ کدام از پیشوایان ادیان نتوانسته ا ند این چنین آمرانه به مردم بگویند” من به شما می گویم “جز عیسی مسیح و این هماهنگی کامل او را با خدا می رساند چنانکه میگوید:
من و پدر یکی هستیم یوحنا ۲۰:۱۰

۱۰- هیچ کدام از پیشوایان ادیان شخصا” قادر نبوده اند خدماتی را که عیسی مسیح برای رفاه و نجات دیگران انجام داد انجام دهند. این خدمات هم جنبه جسمی داشت مانند شفای بیماران تسکین آلام دردمندان و جنبه روحی یعنی رهانیدن بشر از منجلاب گناه و فساد و بخشیدن آرامش کامل روحی. آنچه حائز اهمیت است این است که عیسی مسیح نه فقط زمانی که بر روی زمین بود این خدمات را انجام می داد بلکه هم اکنون که زنده است توسط انجیل بشر را مخاطب ساخته و چنین می فرماید:
بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را ارامی خواهم ببخش متی ۲۸:۱۱

دوستان ارجمند :

با دانستن حقایق درخشان و غیرقابل انکار بهتر نیست به قلب خود مراجعه کنیم و به قول معروف کلاه خود را قاضی قرار داده به سراسر زندگی گذشته خود بنگریم که پوچ و بی معنی بوده است و اگر بخواهیم بعد از این زندگی ما دارای معنا و مفهوم واقعی باشد باید به خدا رو آوریم و تنها راهی که برگزینیم که خود خداوند در نشان دادن آن پیش قدم شد یعنی: بر کاری که عیسی مسیح بر بالای صلیب به خاطر نجات ما از مرگ ثانوی (عذاب جاودانی روح و روان ما که زنده و جاوید خواهد ماند) انجام داد ایمان بیاوریم و هدیه زندگی جاوید را که تنها او ادعا می‌کند بکسانی تشنه دریافت آن باشند می بخشد به کسانی که تشنه دریافت آن باشد می بخشد به دست آوریم زیرا تنها اوست که می فرماید:
من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند یوحنا ۱۰:۱۰

دعایم این است که روزی برسد و شاید آنروز همین حالا باشد که به یاد آورید
خدا انسان را به صورت خود و موافق شبیه خود ساخت پیدایش ۱:۲۶
تا با او دائما در ارتباط باشیم و برای اینکه مستقل و حاکم بر سرنوشت خود نیز باشیم ما را کاملا آزاد و مختار گذاشت و چنین فرمود:

حیاط و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم پس حیات را برگزین تا توبا ذریتت زنده بمانی
سفر تثنیه ۱۹:۳۰

آیا عاقلانه نیست که با طلب هدایت از روح پاک خدا بلادرنگ به پیش تخت رحمت او به زانو درآمده و اینچنین دعا کرده و حیات را برگزینیم ؟

خداوندا تو را شکر می کنم که مرا محبت نموده و مینمایی و هر آن منتظر ای تا به سوی تو بازگشت نمایم و راه بازگشت را نیز به وسیله ای عیسی مسیح نشان داد ه ای، اینک با تشکر و قدردانی از این محبت بی انتهای تو اقرار می کنم که گناه کارم با پشیمانی و ندامت گناهان خود را به حضورت اعتراف می نمایم و درخواست می‌کنم به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح مرا ببخشی واز گناه پاک سازی و قدرت توبه عطا نمایی. خداوند از تو درخواست می کنم همچنآن که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانیدی و جلال دادی مرا نیز که هم اکنون نسبت به گناهان خود مرده‌ام زندگی جدید و جاودانی بخشی و محافظت فرمایی و در جلال او شریک گردانی زیرا این همه را به نام او که مرا محبت نمود و جان خود را در راه من داد و هم اکنون نیز مرا شفاعت میکند میطلبم.
امین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »