بنياد مسيحي ايرانيان
new

ناصر فهیمی برای چندمین بار در سال جاری(۹۹) از جانبت ضابتین تهدید

طبق اخباره واصله در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۷ از داخل زندان تهران بزرگ ، ضابتین رژیم ایران نسبت به اقدامات اخیر ناصر فهیمی زندانی سیاسی و عقیدتی اعم از، افشاگری ها متعدد در مورد وضعت نابسامان زندان و مقاومت در برابر ظلم و ستم و اقدامات غیر انسانی نسبت به وی و زندانیان، و از جمله درخواست ابطال تابعیت رسمی خود به دلیل دیکتاتور بود حکومت جمهوری اسلامی به صورت رسمی و حق قانونی خود ،به موجب قانون اصل ۴١ قانون اساسی طبق ماده ٩٨٨ قانون مدنی، در تاریخ ٩٧/٧/١٧ تقاضای رسمی خود را در جهت ابطال تابعیت ایران و اخذ تابعیت دوم ( ایالات متحده آمریکا) را برای اجرای بند ٢ ماده ٩٨٨ به دادگاه ارائه داد و تقاضای مذکور وی، به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۰۱۰۸۰۱۰۳۶ به شعبه ۱۰۹ مجتمع عدالت تهران جهت رسیدگی بدوی به طرفیت حسن روحانی رئیس جمهور و آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه وقت، ارجاع داده شد و حکم در شعبه ۱۲ تجدید نظر تهران درخواست وی را بازی با ابروی نظام و….. خوانده و تقاضا را رد و قطعی نمود،
در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۷مزدوران رژیم با احضار ناصر فهیمی به قسمت مربوطه زندان و خشم افروزی در پی این اقدامات اخیر ایشان از داخل زندان و از جمله (درخواست ابطال تابعیت) وی را برای چندمین بار در سال جاری تهدید به انواع مجازات وحشیانه به صورت غیر مستقیم تهدید به مرگ کردند
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »