بنياد مسيحي ايرانيان
new

من فقط به خدا اعتماد دارم و امیدم به اوست. مزامیر ۶۲:۵

منتظر بمانید!

 

من فقط به خدا اعتماد دارم و امیدم به اوست.

مزامیر ۶۲:۵

 

 

وقتی که ما در ایمان، اعتماد و باور به خدا دعا می کنیم خداوند جلال می یابد ، زیرا ایمان خداوند را شاد می کند. امید به زندگی یک ویژگی ایمان است که نوعی از قدرت خود را به وجود می آورد – قدرت امید. ایمان به ملکوت می رسد و در آن هنگام قدرت فوق العاده و‌عظیم خداوند برای نشان دادن و انجام آنچه که هیچکس در زمین قادر به انجام‌ آن نیست نمایان می شود. شک متاسفانه، از سوی دیگر، با ترس مواجه است. ترس از اینکه هیچ چیز خوبی اتفاق نخواهد افتاد؛ خداوند راضی نیست و یا اینکه در زندگی چیزی نیست که خداوند بتواند برکت دهد. ما وقتی که با تردید، ناامیدی و عدم اطمینان به خدا زندگی می کنیم، در واقع بدون اقتدار و قدرت خواهیم شد.

فقط در مورد زمانی که واقعا مطمئن نبودید و شک داشتید که خداوند برای کمک به شما آمده، فکر کنید. زمانی که حتی نمی توانستید دعا کنید. آیا در آن هنگام خود را به خاطر می آورید؟ حالا به زمانی فکر کنید که قلب شما به طور کامل به خداوند و‌نقشه هایش اعتماد داشت، آیا به یاد می آورید که خداوند برای شما آمده بود؟ و نیز آیا به خاطر دارید که توانستید با یک حس ایمان و اعتماد دعا کنید، آیا اینطور نیست؟ این قدرت امید در دعا کردن است. حتی اگر کارها دقیقا همانطور که شما انتظار داشتید پیش نرفت، به خداوند اعتماد کنید تا بدانید چه چیزی بهتر است و انتظار داشته باشید که او کارهای بزرگی انجام می دهد.

پیغام خداوند برای شما امروز این است که: برای خداوند صبر کنید که او در زندگی تان کارهای بزرگی انجام خواهد داد و هر روزه با شجاعت دعا کنید.

 

آمین

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »