بنياد مسيحي ايرانيان
new

ممانعت از اعزام زندانی سیاسی اکبر باقری محبوس در زندان تهران بزرگ به بیمارستان برای عمل فوری جراحی

اکبر باقری زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که بیش از یک سال است از اوین به زندان تهران بزرگ تبعید شده و از دو سال پیش باید تحت عمل جراحی قرار میگرفت، مقامهای زندان از اعزام وی به بیمارستان حتی با هزینه‌های شخصی خودش خودداری میکنند
امروز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹ بدنبال دوسال ممانعت از اعزام به بیمارستان ، قرار شد که وی را به بیمارستان اعزام کنند. صبح بعد از ۲ ساعت که اکبر باقری را در سرما در محل اعزام نگه‌داشته بودند، سوار ماشین کردند که به بیمارستان منتقل کنند اما اصغر فتحی رئیس زندان از اعزام وی صرفنظر کرد و وی را به بند برگرداندند. این در حالیست که وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی گفته که من نوشته‌ام زندانی را به بیمارستان منتقل کنند.
مقامهای زندان به اکبر باقری گفته اند فردا وی را اعزام میکنند اما بهداری زندان میگوید که فردا هیچ اعزامی به بیمارستان ندارند
یادآوری میشود که اکبر باقری در شرایط وخیم جسمی و جانش درخطر است و نیاز به عمل فوری دارد
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »