بنياد مسيحي ايرانيان
new

قیام عیسی مسیح از مردگان بر همه مومنین مبارک باد.

قیام عیسی مسیح از مردگان بر همه مومنین مبارک باد.

اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، ایمان ما باطل بود و ما به انسان مرده مانند سایر بنیانگذاران ادیان مختلف که در قبر هستند،
ایمان داشتیم که هیچ امیدى در آن ایمان نمى بود. ( اول قرنتیان ١۵: ١٢-١۵ ).
اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، قربانی گناه او کفایتی براى آمرزش گناهان ما نداشت (اول قرنتیان١۵: ١۶-١٩).
“لیکن براستی مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان (مردگان) شده است.” (قرنتیان١۵: ٢٠).
آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند و تولد دوباره یافته اند، به حیات ابدی داخل می شوند چنانکه او شد (اول قرنتیان١۵: ٢٠-٢٣).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »