بنياد مسيحي ايرانيان
new

قدرتِ روحانیِ هسته‌ای و جاودانۀ دعا

«قدرتِ روحانیِ هسته‌ای و جاودانۀ دعا» :

باز به شما می‌گویم که هر گاه دو نفر از شما بر روی زمین دربارۀ هر مسئله‌ای که در خصوص آن سؤال می‌کنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که
در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد رسید.
مَتّی ۱۸ :۱☝

شریر به‌هیچ وجه قادر به مهار و کنترل دعا نیست. ماهیت دعا به لحاظ روحانی هسته‌ایست؛
دعا مادۀ خام خدا و قوم اوست. دعا خارج از حیطۀ نفوذ شیطان است. او قدرتی جهت منحرف ساختن دعای انجام شده به‌سوی تخت خدا یا تأثیر گذاشتن بر آن ندارد. دعا به محض انجام شدن، دائماً در ابدیت در حرکت است و مقابل تخت خدا مثل بخور می‌سوزد. به همین خاطر است که دعا به لحاظ روحانی برای شیطان بسیار خطرناک است. دعا محدودیتهای دنیای فانی را کنار می‌زند. دعا فناناپذیر است. دعا هیچ مرز و محدودۀ مشخصی ندارد. دعا قدرت نهفتۀ (پتانسیلی) عظیمی دارد. شریر/شیطان فقط امیدوار ست که شما دعا نکنید. و شگرد عمدۀ او این است که شما را کلاً از دعا کردن دلسرد کند، زیرا دعایی که هرگز انجام نشده، پاسخی نیز ندارد.

🌿🌿🌿✝🌿🌿🌿
همین‌که او آن را گرفت آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر، پیش برّه سجده کردند. پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جامهای زرّین پر از بُخور که نشانهٔ دعاهای مقدّسین است.
مکاشفهٔ یوحنا ۵:۸

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »