بنياد مسيحي ايرانيان
new

عیسی مسیح کیست؟

به نظر شما کامل ترین شخصیت تاریخ کیست؟
بزرگترین رهبر کیست؟
بزرگترین معلم کیست؟
چه کسی برای بشریت مفید بوده است؟

درتمام طول تاریخ چه کسی مقدس ترین و بی گناهترین انسان بوده است؟
عیسی مسیح مسیر تاریخ را عوض کرد. تاریخ بشر به دو بخش پیش و پس از میلاد مسیح تقسیم بندی شده است. حتی تاریخ روزنامه ای که امروز در دست شما است، گواهی است بر اینکه عیسی مسیح حدود دو هزار سال پیش می زیسته است.

آمدن او پیشگویی شده بود.

صدها سال قبل از تولد عیسی مسیح، کلام خدا از طریق انبیای اسراییل آمدن او را پیشگویی کرده بود. کتاب عهد قدیم توسط افراد زیادی در طول حدود ۱۵۰۰ سال نوشته شده است که شامل بیش از ۳۰۰ پیشگویی درباره ی آمدن عیسی مسیح است. تمامی این پیشگویی ها از قبیل معجزه ی تولّد او، زندگی بدون گناه او، معجزه هایی که انجام داد، مرگ و قیام او همه به انجام رسیده اند.
زندگی عیسی مسیح، گفتار او، مرگ او بر روی صلیب، زنده شدن او پس از مرگ و صعود او به آسمان نشان می دهد که او یک انسان معمولی نبود. عیسی مسیح ادعا کرد که من و پدرم خدا، یکی هستیم. او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر نمی آید مگر بوسیلۀ من.».

زندگی و پیام او در انسان دگرگونی اساسی بوجود می آورد.

اگر به زندگی عیسی مسیح نگاه کنید، پی خواهید برد که او و تعلیماتش همواره بر زندگی انسان های بسیاری در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. هر جا که تعلیمات و تاثیر کلام او بوده، در آنجا تقدّس در ازدواج، حقوق زنان و صدای جامعه شنیده شده، مدرسه ها و دانشگاه ها تاسیس شده، قوانین برای محافظت و حمایت از کودکان وضع شده، برده داری پایان یافته و تغییر و تحوّلات زیادی به شکل مثبت در جامعه های مختلف پدید آماده است.

عیسی مسیح برای شما کیست؟

زندگی شما در این دنیا و حیات جاودانی شما پس از به پایان رسیدن زندگیتان در این دنیا، به پاسخ شما به همین پرسش بستگی دارد.
اگر عیسی مسیح را آنگونه که حقیقت اوست، از مسیحیت جدا کنید، چیزی از مسیحیت باقی نمی ماند. مسیحیتی که کتاب مقدس معرفی میکند، یک فلسفه برای زیستن و یا مقرارت خشک مذهبی نیست. مسیحیت حقیقی یعنی ارتباط و دوستی شخصی با خدایی که زنده است و نجات می بخشد و ایمان به اینکه عیسی همان مسیح است و خداوند جسم پوشیده.

بنیانگذاری که زنده است
عیسی مسیح بر صلیب کشیده شد، در قبر گذاشته شد و در روز سوم از مردگان برخاست. به همین دلیل مسیحیّت منحصر به فرد است.

دلایل ایمان:
قیام عیسی مسیح از مردگان، پایه واساس ایمان مسیحی است. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد چرا آنانی که قیام مسیح را دیدند به آن ایمان آوردند.

پیشگوئیها:
عیسی مسیح خود مرگ و قیام خود را پیشگویی کرده بود و این واقعه دقیقا همانطور که او گفته بود عملی شد.

قبر خالی:
چون قبر او خالی است. و این دلیلی دیگر بر قیام عیسی مسیح از مردگان است. مطالعه دقیق کلام خدا به ما نشان می دهد که پس از مدفون شدن عیسی مسیح، قبر او با سنگ پوشانده و مُهر شد و سربازان رومی از قبر محافظت می کردند.

شاهدان عینی:
عیسی مسیح پس از قیام از مرگ، خود را به افراد یکه او را می شناختند دست کم برای ده بار آشکار ساخت. عیسی مسیح نشان داد که او جسما از مردگان بر خاسته و رویداد قیام او یک خیال و توهم نبوده است. او با شاگردانش غذا خورد و آنان او را لمس کردند.

زندگی های تبدیل یافته:
زندگی عوض شده شاگردان دلیل دیگری است بر قیام عیسی مسیح پس از مرگ. آنان قبل از مصلوب شدن عیسی او را ترک کردند، بعد از مرگش نا امید شدند و ترسیدند. شاگردان انتظار نداشتند که مسیح دوباره زنده بشود.

اما اکنون پس از قیام مسیح و تجربه قدرت خداوند در روز پنتیکاست، و شاگردان از روح القدس پر گشتند و قوت یافتند. با قدرت او بود که آنان تمامی دنیا را تغییر دادند.

اگر کسی صادقانه مدارک و شواهد دال بر خداوندی عیسی مسیح و قیام او پس از مرگ را مطالعه نماید بی شک پی خواهد برد که او براستی پسر خدا و مسیح موعود است.

کلام زندۀ خدا:
عیسی مسیح امروز هم زنده است و وفادارانه زندگی کسانی را که به او توکل نموده و از او اطاعت می کنند را برکت می دهد. زندگی کسانی را که می توانند در دنیا تاثیر مثبت بگذارند.

آیا مایل هستید شخصاً مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده خود بشناسید؟

خبر خوش این است که این امکان وجود دارد که شما او را بشناسید چون عیسی مسیح بسیار علاقمند است که با شما یک رابطه زنده و صمیمی برقرار نماید. او تمامی مقدمات برقراری این ارتباط را مهیّا نموده است.

همانطوری که قوانین فیزیکی بر دنیا حاکم است، قوانین روحانی نیز بر ارتباط ما با خداوند حاکم است.

خداوند ترا دوست دارد و ترا آفرید تا او را شخصاً بشناسی.

خدا ما را دوست دارد:
زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید بیابد. انجیل یوحنا ۳: ۱۶

خداوند از ما می خواهد او را شخصا بشناسیم:
و زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای واقعی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای بشناسند. انجیل یوحنا ۳:۱۷

او به ما زندگی جدید و حیات ابدی می بخشد:
کسی که از آن مسیح می گردد، تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست ؛ او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است. ۲قرنتیان ۵: ۱۷

عیسی مسیح می فرماید: . . . من آمده ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. انجیل یوحنا ۱۰:۱۰

چرا عده زیادی از مردم از این حیات واقعی و دوستی با خدا محروم هستند؟
انسان به خاطر طبیعت گناهکار خود نمی تواند از این دوستی برخوردار شود.

چه کسی گناهکار است؟
انسان آفریده شد تا با خداوند در رابطه و دوستی باشد. اما به علت خود خواهی وخواسته های خود، تصمیم گرفت به راه خویش برود و درنتیجه این رابطه و دوستی با خدا بهم خورد. کلام خدا این نافرمانی را که ریشه در تمایلات قلب انسان دارد، گناه می نامد.
نتیجه گناه چیست؟
خداوند در کلام خود به ما میگوید که: “همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خداوند انتظار دارد نرسیده است.” رومیان ۲۳:۶

خداوند پاک و مقدس است و انسان گناهکار؟
این شکل نشان می دهد که خداوند مقدس است و انسان گناهکار می باشد. شکاف بسیار بزرگی این دو را از هم جدا کرده است. فلشها نشان می دهد که انسان همیشه در تلاش بوده است تا به خداوند برسد. او این کار را با انجام دادن کارهای نیک، فرایض دینی و فلسفه می خواهد به انجام برساند ولی او شکست خورده است..

گام سوم نشان دهنده تنها راهی است که چگونه بر روی این شکاف پل زده شود.

عیسی مسیح تنها راهی است که خداوند برای بشر مهیا نمود.

او به جای ما مُرد.
اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان ۸:۵

عیسی مسیح از مرگ قیام کرد و امروز زنده است.
و به همین خاطر است که مسیح می تواند بگوید: «راه منم ، راستی منم ، زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر بوسیله من.» انجیل یوحنا ۶:۱۴
ما به خاطر گناهانمان به مرگ محکوم شدیم، اما خدا فرزندش عیسی مسیح را فرستاد تا به جای ما بر روی صلیب قربانی گناهان ما گردد. او بین ما و خدا پلی زد. به همین دلیل ما امروز می توانیم بخشش خداوند، زندگی جاوید، دوستی و رابطه ی شخصی با خدا را تجربه کنیم.

ولی دانستن این حقایق تنها کافی نیست!
ما باید شخصاً عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده و خداوندمان بپذیریم.

ما باید درک کنیم که به خاطر نافرمانی و سرکشی در برابر خداوند محکوم شده ایم.

به اینکه عیسی مسیح به طور کامل بهای گناهان ما را بر روی صلیب پرداخت کرده است ایمان آوریم و از او به خاطر بخشش گناهانمان سپاسگزاری کنیم.

اگر بخواهیم او را محبّت کنیم و از او فرمان پذیریم، باید از گناهانمان توبه کنیم. در این صورت است که می توانیم زندگی تازه ای را که او به ما هدیه میکند با او آغاز کنیم.

ما با گرفتن این تصمیم فرزند خدا می شویم.
اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. انجیل یوحنا ۱۲:۱

عیسی مسیح می فرماید: «اکنون در مقابل در ایستاده در را می کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من.» مکاشفه ۲۰:۳

ما انسانها بطور کلی میتوانیم دو نوع زندگی داشته باشیم:

خارج از زندگی ماست. نوع اول ـ زندگی بدون عیسی مسیح، در این حالت مسیح
چنین شخصی به عیسی مسیح اعتماد ندارد. گناهانش بخشیده نشده، زندگیش دچار بحران است و بدون هدف می باشد چون نفس وی، او را هدایت می کند.

این وضیعت را کتاب مقدس اینچنین برای ما شرح میدهد:
در آن زمان، شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و جزو قوم خدا نبودید و هیچیک از وعده های امیدبخش خدا شامل حال شما نمی شد. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید. افسسیان ۱۲:۲

نوع دوم ـ زندگی تحت هدایت مسیح، در این حالت عیسی مسیح در مرکز زندگی ما قرار دارد

چنین شخصی اعتماد خود را بر عیسی مسیح گذاشته است. گناهانش بخشیده شده و روزانه از محبّت خداوند لذت می برد.

این وضیعت تازه را کتاب مقدس اینگونه برای ما شرح میدهد:
پس چون بوسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بی گناه محسوب شده ایم ، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا
بهره مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش راروی صلیب در راه ما فدا کرد. رومیان ۱:۵

فرمانروای زندگی شما چه کسی است؟
آیا دوست داری زندگی خود را به عیسی مسیح بسپاری و با او یک دوستی و صمیمیتی شخصی را شروع کنی؟

تسلیم زندگیت به عیسی مسیح از طریق برداشتن قدم ایمان در دعا صورت می گیرد.

دعا گفتگوی ساده با خداست. او تو را می شناسد. حالت قلبی و بی ریا بودن تو برای او بسیار مهم است. می توانی دعای زیر را بخوانی:

«عیسای خداوند من نزد تو می آیم و از تو می خواهم که تمام گناهان مرا ببخشی. من از تمام گناهانم توبه می کنم و ایمان دارم که تو به خاطر گناه من مردی، دفن شدی و روز سوم زنده گشتی. امروز من تو را بعنوان خداوند و منجی خودم قبول می کنم. وارد قلب من شو و مرا نجات بده» آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »