بنياد مسيحي ايرانيان
new

شمشیر خداوند ، کلام مقدس اوست

شمشیر خداوند ، کلام مقدس اوست

 

به هر یک از فرزندان خدا، شمشیری – که همان شمشیر روح میباشد- سپرده شده است. ما جنگجویانی هستیم که مأموریت داریم نیرومندترین سلاح کل گیتی را به کار بریم. خداوند و الگوی ما -عیسای مسیح- شمشیر روح است که جسم شد. او این شمشیر را دو هزار سال پیش به کار برد و جهان را دگرگون کرد. او روزی با همین شمشیر، ملتها را مطیع خود خواهد گردانید. اما در حال حاضر، او به هر یک از ما چنین فرمان میدهد:

 

“همانگونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم.”   

 

                                                                               (یوحنا ۲۱ :۲۰)

 

ِ اکنون نسلی از دختران و پسران خدا وجود دارند که برخاسته اند تا قدرت شگفت انگیز پادشاهمان را نشان دهند. این جنگاوران با مهارتی شگرف در
به کارگیری شمشیری که به آنان سپرده شده است، جهان پیرامونشان را دگرگون خواهند ساخت.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »