بنياد مسيحي ايرانيان
new

شام خداوند یا عِشاء ربانی مسیحیان چیست؟

مطالعه دربارهٔ فلسفهٔ عِشاء ربانی تجربه ایست که بعلت عمق ژرف و شکوه بی نظیرش، روح و جان انسان را تکان داده و زنده میکند.

در عید قدیمی پِسَح (فصح) یا عید فطیر و غروب روزی که مسیح طبق پیشگوئی های عهد عتیق، توسط خیانت یهودای اسخریوطی تسلیم شد، عیسی یک شام دسته جمعی مهمی ترتیب داد که ما تا به امروز آنرا انجام می دهیم.

این قسمت مهمی از پرستش مسیحیان است. این ما را بیاد مرگ خداوندمان و قیام او می اندازد و اینکه منتظر بازگشت پر جلالش در آینده باشیم.

عید فصح مقدس ترین عید سال دینی یهودیان بود. این عید بلای آخر در مصر را بیاد آنها می آورد که نخست زاده مصریان مردند و اسرائیلیان بعلت خون بره ای که به چهار چوب در هایشان پاشیده بودند زنده ماندند. بعد بره را پختند و با نان فطیر خوردند. فرمان خدا این بود که این عید نسل به نسل برگزار شود. این واقعه در کتاب خروج ۱۲ به شکل مبسوطی نوشته شده است.

این جشن ضمناً یادبودی برای خروج قوم یهود از اسارت و بردگی در مصر است.

در شام آخر- عید فصح – عیسی نان را گرفت و خدا را شکر کرد. در حالیکه نان را پاره می کرد و به شاگردان می داد، گفت، «این است جسد من که برای شما داده می شود. اینرا بیاد من بجا آورید و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود» (لوقا ۲۲ : ۱۹-۲۱). او عید را با یک سرود خاتمه داد (متی ۲۶ :۳۰)، و شب به کوه زیتون رفتند. در آنجا بود که همانطور که نبوت شده بود یهودا به عیسی خیانت کرد و روز بعد او مصلوب شد.

موضوع عشاء ربانی در اناجیل آمده است (متی ۲۶: ۲۶-۲۹، مرقس ۱۴ : ۱۷-۲۵، لوقا ۲۲: ۷-۲۲ و یوحنا ۱۳ : ۲۱-۳۰).

پولس رسول در مورد عِشاء ربانی در اول قرنتیان ۱۱: ۲۳-۲۹ نوشته است.

پولس عبارتی گفته است که در اناجیل نوشته نشده است: «پس هر که بطور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدینطور از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هر که می خورد و می نوشد فتوای خود را می خورد و می نوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند» (۱ قرنتیان ۱۱: ۲۷-۲۹).

ممکن است ما بپرسیم منظور از «بطور ناشایسته» در نان و پیاله شریک شدن یعنی چه؟ ممکن است معنی آن این باشد که معنی واقعی نان و پیاله از بین برود و بهای سنگینی که نجات دهنده ما برای نجات ما پرداخت فراموش شود. و یا ممکن است معنی آن این باشد که مراسم، مراسمی مرده و تشریفاتی بشود و یا اشخاص با گناه اعتراف نشده به شام خداوند نزدیک شوند. برای انجام دستور عمل پولس، قبل از اینکه نان بخوریم و از پیاله بنوشیم، باید خودمان را تفتیش کنیم.

عبارت دیگری که پولس گفت و در دیگر اناجیل نیست این است که: «زیرا هر گاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامیکه باز آید» (۱ قرنتیان ۱۱ : ۲۶).

این به دوران انجام مراسم زمان مشخصی می دهد – تا بازگشت خداوند. از این عبارات مختصر یاد می گیریم که چطور عیسی دو عنصر ضعیف را بعنوان سمبل بدن و خونش انتخاب کرد و از آنها بعنوان نشانه ای از مرگش استفاده کرد. این نشانه یک مرمر کنده کاری شده و یا قالب برنجی نبود، بلکه نان بود و شراب.

او اعلام کرد که نان سمبل بدن اوست که شکسته می شود. استخوان شکسته ای در کار نبود، اما بدن او آنقدر شکنجه شده بود که بسختی قابل تشخیص بود (مزمور ۲۲ : ۱۲-۱۷، اشعیاء ۵۳ : ۴-۷). شراب سمبل خون اوست، نشانه مرگ وحشتناکی که باید بزودی تجربه می کرد. او، پسر کامل خدا، نبوتهای بیشماری را که در عهد عتیق درباره نجات دهنده پیشگویی شده بود، تکمیل کرد (پیدایش ۳:۱۵، مزمور ۲۲ و اشعیاء ۵۳).

وقتی او گفت: «این را بیادگاری من انجام دهید،» منظورش این بود که این رسم باید در آینده هم ادامه پیدا کند. بعلاوه منظورش این بود که عید فِصَح، که باید در آن یک بره قربانی می شد و سمبل قربانی شدن، «برهٔ آسمانی خدا بود» که گناه جهان را بر می دارد(برداشت)، در شام خداوند تکمیل شد.

«عهد جدید جای عهد عتیق را گرفت» وقتیکه مسیح، این برهٔ عید فِصَح (۱ قرنتیان ۵ :۷)، قربانی شد. (عبرانیان ۸: ۸-۱۳). در نتیجه از آن پس دیگر به مراسم قربانی احتیاجی نبوده و نیست. (عبرانیان ۹: ۲۵-۲۸).

شام خداوند یا عشاء ربانی مسیحیان یک یادآوریست از آنچه مسیح برای ما انجام داد و جشنی است برای نجاتی که ما در نتیجه قربانی شدن او دریافت می کنیم.

پس شکر و سپاس بیکران برای این فدیهٔ آسمانی که خداوند سلامتی و نجات دهندهٔ بشریت است.

آمین🙏

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »