بنياد مسيحي ايرانيان
new

سوال خدا و پاسخ ما

سوال خدا و پاسخ ما

اگر خدا امروز از شما سوال کند که چه میخواهی برایت انجام دهم چه پاسخی میدادید؟ چه درخواستی می دهید؟

این سوال را عیسی مسیح از بارتیماوس کرد در مرقس ۵۱:۱۰ او در پاسخ از عیسی مسیح چشم خواست تا بینا شود.
این سوال را خداوند از سلیمان پرسید ۱ پادشاهان ۵:۳ خداوند پرسید چه میخواهی؟ سلیمان حکمت خواست تا بتواند نیک و بد را تشخیص دهد.
این سوال را ایلیا از الیشع پرسید او گفت دو برابر قدرت روح خود را به من بده. ۲ پادشاهان ۹:۲
بارتیماوس چشم خواست تا ببیند
سلیمان حکمت خواست تا با حکمت حکومت کند
اما الیشع میدانست که برای جانشینی ایلیا روح مضاعف خدا را نیاز دارد.
جالب اینجاست بدانید در کتاب مقدس معجزاتی که توسط ایلیا انجام شد ۱۴ ذکر شده اما معجزاتی که توسط الیشع انجام شد دو برابر ایلیا بود یعنی تعداد آن ۲۸ تا در کتاب مقدس ذکر شده.
خدا هر روز به من و شما فرصت میدهد از او چیزی تقاضا کنیم او می پرسد چه میخواهی برای تو انجام دهم؟
ما در دنیایی زندگی می کنیم که از هر سو تحت فشار هستیم هر روز خیلی از قوانین که صادر میشه بر علیه مسیحیان است
بچه های ما در مدرسه تحت فشار هستند در محل کار تحت فشار هستیم در فامیل و خانواده مشکلات داریم و با تمام این وجود برای حفظ ایمان خود احتیاج به روح مضاعف خدا داریم.
برای غلبه بر وسوسه احتیاج به روح مضاعف داریم برای غلبه بر ضعفهامون احتیاج به روح مضاعف داریم
برای درک اراده خدا احتیاج به روح مضاعف داریم
برای دریاف عطایای روحانی و استفاده از آنها احتیاج به روح مضاعف داریم.
برای پیروی از عیسی مسیح احتیاج به روح مضاعف داریم.
پس به جاست هر روز قبل از هر تقاضایی از خداوند بخواهیم که ما را از روح خود پر سازد.
میتوانیم هر روز اینطور دعا کنیم، پدر آسمانی ممنون هستیم که وعده دادی هر گاه چیزی به اراده تو طلب کنیم به ما خواهی داد. در کلام تو مکتوب است از روح پر شوید پس بر حسب اراده و خواست تو امروز دعا می کنیم تا ما را از هر گناهی پاک کنی و از روح خودت پر سازی. این را با ایمان می طلبیم آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »