بنياد مسيحي ايرانيان
new

( روح پاک خدا ایمانداران را پر میکند )

پنطیکاست

آن روز وقتی ایمانداران دور هم جمع شده بودند ، ناگهان صدایی شبیه صدای غرش باد در هوا پیچید و خانه را پر کرد .
بعد چیزی شبیه زبانه های آتش روی سرشان شعله ور شد . آنوقت همه با روح پاک خدا پر شدند و برای اولین بار به زبانهایی حرف زدند ، روح پاک خدا این قدرت را به ایشان داده بود . ( اعمال رسولان)
پنطیکاست چیست ؟
پنطیکاست این یک جشن مذهبی است که پنجاه روز پس از عید پاک جشن گرفته میشود پایان دادن به دوره عید پاک این جشن هم در آیین یهود و هم در آیین مسیحی برگزار میشود . برای یهودیان پنطیکاست جشن اعطای قانونی به موسی در کوه سینا ، پنجاه روز پس از مهاجرت است . به نوبه خود ، برای مسیحیان ، این بزرگداشت نزول روح القدس بر حواریون عیسی مسیح است که تولد کلیسا است. از نظر ریشه شناسی این کلمه از زبان لاتین آمده است . پنطیکاست به نوبه خود از یونانی به معنی پنجاه و پنجم است این اصطلاحات دقیقا به پنجاه روزی که از عید پاک تا پنطیکاست می گذرد اشاره دارد .
چهل روز پس از رستاخیز مسیح( عید پاک ) و ده روز قبل از عید پنطیکاست ، جشن صعود مسیح بسوی خداوند است. عیسی مسیح پس از زنده شدن (عید پاک) بمدت چهل روز بارها بر رسولان ظاهر شد و دوباره پادشاهی خدا با آنها سخن گفت . زنده شدن عیسی مسیح روز یکشنبه (عید پاک) و روز صعود عیسی به آسمان روز پنجشنبه میباشد .او قبل از صعود به شاگردان خود وعده داد که پدر آسمانی شما را پس از چند روز با آتش تعمید خواهد داد (عید پنطیکاست یا پنجاهه )
آیات زیر لحظات عروج عیسی مسیح به آسمان در میان حواریون را به تصویر میکشد:
همین که عیسی این را گفت ، در حالی که همه نگاه میکردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت . هنگامی که او میرفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود ، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند : ای مردان جلیلی چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید ؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد ، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید ، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت .
( اعمال رسولان ۱: ۱۱-۹ )
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »