بنياد مسيحي ايرانيان
new

در سالگرد ۲۲ بهمن ۵۷ برای آزادی میهن بر قابلمه های خالی خواهیم کوبید!

 

از رخداد بهمن ۱۳۵۷ که بدنبال آن حاکمیت جهل و جنایت اسلامی به رهبری خمینی قدرت را در ایران بدست گرفت، ۴۳ سال می گذرد، آنچنانکه همه شاهد هستیم این تحول شوم طی اینمدت مبنای اصلی سقوط و انحطاط فاجعه بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردمان ایران زمین گردیده و شوربختانه با ادامه حیات ننگین این حاکمیت اهریمنی این سقوط و تباهی هنوز نیز همچنان گریبان مردم ما را محکم گرفته و کشور را به یک جهنم واقعی برای ساکنان آن بدل ساخته است.

 


این واقعۀ شوم و سیاه، علاوه برضایعات وحشتناک و خسارات غیرقابل جبران اش، برای مردم ایران، تاثیرات مخرب گسترده ای نیز تا همین جا بر صلح جهانی و تحولات بزرگ سیاسی و ژئوپولتیک در سطح منطقه و جهان گذارده است.
تبعات و نتایج تلخ و مرگبار قدرت گیری ملایان ضدبشر در ایران از فردای ۲۲ بهمن ۵۷ حکایتی است سراسر درد و اشک و خون که شرح تمامی آن درهیچ دفتر و کتابی نمی گنجد.
شریران شب پرست حاکم با برپایی دهۀ زجر برای بزرگداشت این دزدی بزرگ و خیانت تاریخی خود، هر ساله در این ایام دهشتناک، نمک بر زخم جانکاه مردمان دردمند و ستمدیدۀ ما می پاشند، آنها با تمام وقاحت و بیشرمی می خواهند علیرغم ۴ دهه سرکوب وجنایت، و فساد و تباهی، و به تاراج دادن ایران، همچنان با برنامه های تهوع آور خود، همچنان خود را حکومتی مردمی و انقلابی معرفی کنند، زهی خیال باطل!
در ایران ویران امروز ما دیگر کمتر کسی است که نداند این از خدا بی خبران بی شرم و سوداگران مرگ، بواقع خودشان مظهر جنایت و خیانت، و مصداق بارز شرارت و پلیدی بوده و بزرگترین دشمن عدالت، آزادی و انسانیت اند.و
تاکنون دیگر مردم ما بخوبی دریافته اند که سر افعی در بیت رهبری است و تا روزیکه این حاکمیت شیطانی با ارادۀ سترگ فرزندان ایران زمین، از اریکۀ قدرت به زیر کشیده نشود، این درد مشترک هرگز درمان نخواهد شد.
در مورد چرایی و چگونگی شکل گیری این فاجعۀ تلخ و سیاه تاریخ معاصر میهن، تا کنون بسیار گفته و نوشته شده که نیازی به تکرار آنها نیست. اکنون اما آنچه که در ورای کوه رنج و حسرت، و دریای درد و خون موجود، برای هر ایرانی مهم است، پاسخ به این سوال اساسی می باشد که چگونه میتوان از َشرّ این حاکمیت سیاه و تبهکار رهایی یافته و آزادی و دمکراسی را به ایران ویران شده بازگرداند؟
به باور ما کلید این مُعمّا تنها در بطن یک کلمه نهفته است و این کلمه همانا “اتحاد” است، اتحاد مردم، شاه کلیدی که رمز پیروزی همه مردمان تحت ستم در طول تاریخ بوده است و همواره دیکتاتورها از آن وحشت داشته اند، رژیم اسلامی و جنایتکار خامنه ای نیز ازهمین اتحاد و همبستگی گرسنگان و مردم دادخواه و بجان آمده است که بویژه از آبان ۹۸ به وحشت افتاده و لرزۀ سرنگونی سراپای رژیمش را فرا گرفته است، بنحویکه برای بقای نظام ننگین اش، جوانان میهن را در کف خیابان هزارهزار به گلوله می بندد، کشاورزان را کور میکند، معلمان، کارگران، زنان و دگراندیشان را در زندانها به زیر شکنجه کشیده و یا آنها را به قتل میرساند.
حاکمیت بخوبی میداند که اکنون تمامی مردمان ایران در پرتو آگاهی روزافزون ناشی از نوآوریهای دنیای ارتباطات، به این حقیقت پی برده اند که عامل تباهی کشور و نگون بختی هشتاد میلیون شهروند آن، تنها و تنها این حاکمیت سیاه و رهبر تبهکار آن است، و عزم کرده اند تا بهر قیمت آنرا کنار زده و برای آزادی خود و رهایی میهن، طرحی نو دراندازند، طرحی دمکراتیک، سکولار و غیر متمرکز مبتنی بر آزادی های مندرج در منشور جهانی حقوق بشر، در چارچوب جغرافیای ایران.

بر همین اساس حزب دمکرات مسیحی ایران بعنوان نمایندۀ جامعۀ مسیحیت مبارز ایران، ضمن حمایت کامل از مطالبات تاریخی و عادلانه همۀ مردمان ایران زمین، باورمند به اصول حداقلی فوق برای اتحاد، آمادۀ همگامی و همکاری با تمامی نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک در درخل و خارج از کشور برای مشارکت در کارزار سرنگونی است.
از همین روی پشتیبانی کامل خود را از تمامی حرکات و فعالیتهای مردمی و میدانی در داخل و خارج از کشور که در راستای این هدف مشترک قرار داشته باشد، با افتخار اعلام می نمائیم.
به همین اعتبار همچنین بعنوان یکی از اعضای کارگروه فراخوانها، به فراخوان “کوبیدن بر قابلمه های خالی” پاسخ مثبت داده و با تمام توان از طریق اعضا، هواداران و حامیان خود در داخل کشور در اجرای آن با تمامی مردم و نیروهای مبارز و آزادیخواه در داخل کشور همراه خواهیم شد.
در همینجا کلیۀ اعضاء و حامیان حزب در ایران اشغال شده و همۀ عزیزانی که خود را بنحوی با آرمانها و باورهای حزب دمکرات مسیحی ایران، همسو و یا نزدیک میدانند را فرا میخوانیم که در این حرکت اعتراضی بصورت گسترده و فعال شرکت نمایند.وعدۀ ما پنجشنبه شب، ۲۲ بهمن ساعت ۹ شب بر بالای بامها و بالکن خانه ها برای به صدا درآوردن قابلمه های خالی بعنوان اعتراض به ۴۳ سال دروغ و دزدی، ستم و سرکوب، جهل و جنایت.

آزادی و آبادی ایران در پرتو صلح، عدالت و محبت مسیح
حزب دمکرات مسیحی ایران
۱۹ بهمن ۱۴۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »