بنياد مسيحي ايرانيان
new

تکیه بر خدا

تکیه بر خدا

با روح القدس راه بروید و زندگی کنید، در این صورت دیگر برده امیال سرکش خود نخواهید – غلاطیان ۱۶:۵
….. …… …..
من باور دارم هربار که ما تکیه خود را از خداوند بر می داریم احساس نا امیدی خواهیم داشت. شاید این به نظر شما یک بیانیه پر رنگ باشد اما درباره آن فکر کنید:
خداوند به من و شما روح القدس و فیضش را عطا کرده تا به ما کمک کند تا از هر مشکلی که سر راهمان قرار می گیرد عبور کنیم. ناامیدی زمانی اتفاق می افتد که ما دیگر به خداوند تکیه نداریم و تلاش می کنیم کارها را به روش خودمان انجام دهیم. فهمیدن این موضوع واقعا به من کمک می کند. هربار من نا امید می شوم، به یاد می آورم که من کاری را انجام می دادم که گویی می خواستم جای روح القدس را بگیرم! آیا با روح استقلال درون خود در حال کشمکش هستید؟ وقتی شما از وابستگی به خدا سربازمی زنید مثل این است که بگویید باشه، خدا من سپاسگزارم که تو در اینجا هستی اما لطفا ببین چگونه من این کار را انجام می دهم.( وابسته به خدا بودن برای همه چیز، شاید سخت باشد اما این دقیقا کلید پیروزی هست که ما هر روزه برای زندگی به آن نیاز داریم.
زمانی که خدا ما را نجات داد او نگفت (خیله خوب همین کافیه، حالا روی پاهای خودت بایست) او به صورت ابدی ما را نجات داد. یعنی اگر ما به او وابسته باشیم و ازاو کمک بخواهیم او ما را راهنمایی خواهد کرد و یاری خواهد داد. غلاطیان ۱۶:۵ از ما می خواهد با روح القدس راه برویم و زندگی کنیم. در این صورت دیگر برده خواسته ها و نفس خود نخواهیم بود. توجه کنید این آیه نمی گوید خواسته ها و نفستان را مستقلانه فتح کنید سپس شما برده امیال و جسمتان نخواهید بود. نه! این آیه می گوید با روح القدس زندگی کنید. زندگی سرخود و مستقل خود را متوقف کنید. و به جای آن به روح القدس تکیه کنید من قول می دهم که پشیمان نخواهید شد

بیایید با هم دعا کنیم

خداوند، تو تمام چیزی هستی که نیاز دارم. به من کمک کن تا به خود تکیه نکنم بلکه به تو اعتماد کرده و فقط به تو تکیه داشته باشم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »