بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸

تیتوس۳: ۸ “این سخن درخور اعتماد است. و از تو می‌خواهم که بر این امور تأکید ورزی، تا آنان که بر خدا اعتماد بسته‌اند، از یاد نبرند که خویشتن را وقف کارهای نیکو نمایند، که اینها همگان را نیکو و سودمند است.”

🌸🌸🌸

نیکویی و محبت کنید.
چقدر عالی و بینظیر است که با دیگران مهربان و خوب باشیم. در کتاب مقدس می گوید که خدا عیسی مسیح را با روح القدس و قوت، توانایی و قدرت مسح کرد و او به همه جا می‌رفت و دیگران را خدمت می‌کرد چون خدا با او بود. (اعمال رسولان ۳۸:۱۰) مسیح تمام وقت خود را صرف نیکویی و محبت به دیگران میکرد. با رضایت شفا میداد و هر جا میرفت همه را تشویق میکرد.
باید بدانیم ما نیز همچون عیسی مسیح مسح شده ایم تا مانند او به مردم کمک کنیم. خدا به ما هم قدرت، توانایی و قوت داده تا در نام عیسی مسیح بتوانیم کارهای عظیم انجام دهیم.
امروز خود را صرف نیکویی کردن به دیگران کنید.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

دعا
بله ای خداوندم، ما محبت تورو دریافت کردیم ، بدون پرداخت بهایی، زیرا بهای آن توسط مسیح پرداخت شد که ما بتوانیم محبت تو را پدر جان به رایگان دریافت کنیم و به رایگان بدهیم . مدد کن تا بتوانیم اطرافیانمان را محبت کنیم. حتی کسانی که ما را دوست ندارند.
در نام عیسی مسیح میطلبم،

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »