بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸

اما تو ای خداوند، سپر هستی به دورَم، جلال من و سر فرازندۀ من.”
مزمور ۳ :۳

بررسی_کلام_خدا

🌸🌸🌸

خداوند سر شما را دوباره بلند خواهد کرد.
خدا نقشه‌های نیکویی برای شما دارد و خواست او اینست که شما از زندگیتان لذت ببرید. او نمی‌خواهد جان شما درگیر ناامیدی، افسردگی و یاس باشد. خبر خوب اینست که نگرش و نگاه شما زمانی که نگاهتان به خداوند باشد و اجازه بدهید که او شما را از نو بنا کند، عوض خواهد شد.
مزمور نویس می‌گوید:”خدا سپر من، جلالم و سرافرازنده من است.” وقتی که کسی با سری خمیده و آویزان قدم بر می‌دارد، اولین تصورمان اینست که او غمگین و افسرده است. اگر شما هم چنین حسی دارید، بدانید که خدا می‌تواند امروز جان و روح شما را بلند و سرافراز کند.
به یاد داشته باشید که خدا یک طرح نیکو برای آینده ما دارد و یک امید برای هر کدام از ما.
چون او در ما ساکن است و با ماست، ما می‌توانیم در توافق با خواست او تفکر و صحبت کنیم. می‌توانیم مثبت بودن و مثبت اندیشیدن را در هر موقعیتی که پیش می‌آید بکار بگیریم و تمرین کنیم. هر زمان که موقعیت ما چالش برانکارد و دشوار می‌شوند، می‌توانیم منتظر باشیم تا خداوند طبق وعده کلامش از بطن آن موقعیتها نیکویی بیار بیاورد.

🙏🙏🙏 دعا:

خدایا. تو جلال و سرافرازنده من هستی. می‌خواهم نگاهم را بر تو بیاندازم. کمکم کن تا بر تو متمرکز بمانم و اعتمادم بر این باشد که تو امروز نقشه‌های نیکو بر سر راه زندگیم خواهی آورد.
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »