بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی در کلام خداوند

🌸🌸🌸

رومیان ۱۸:۴-۲۰ “با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد تا پدر قومهای بسیار گردد، چنانکه به او گفته شده بود که «نسل تو چنین خواهد بود.» او در ایمان خود سست نشد، آنگاه که بر بدن مردۀ خویش نظر کرد، زیرا حدود صد سال داشت و رَحِم سارا نیز مرده بود. امّا او به وعدۀ خدا از بی‌ایمانی شک نکرد، بلکه در ایمانْ استوار شده، خدا را تجلیل نمود.”

🌸🌸🌸
قدرت امیدواری
در دوران خدمتمان قصدمان این است که هر ساله به افراد بیشتری کمک کنیم و ایمان داریم که خدا می خواهد که هرروزه افراد بیشتری به جمع ما بپیوندند. البته ما متوجه شدیم که اگر خدا نقشه متفاوتی داشته باشد و حتی اگر در انتهای سال هیچ رشد و پیشرفتی نداشته باشیم، ما نباید بگذاریم که این وضعیت شادیمان در خداوند را از ما بگیرد.
ما خیلی چیزها را باور داریم اما بالاتر و برتر از آنها یک نفر است که ما به او باور داریم و آن شخص عیسی مسیح است. ما همیشه نمی‌دانیم که چه اتفاقی قرار است اتفاق بیافتد. ما فقط این را می دانیم که هر چه پیش آید برای خیریت ما خواهد بود.
در کلام گفته شده که ابراهیم بعد از اینکه در مورد وضعیت خودش فکر کرد( او واقعیتها را نادید نگرفت)اینکه خودش ناتوانی جنسی داشت و رحم سارا نیز دیگر بارور نبود. با اینکه تمام دلایل بشری برای امید داشتن از بین رفته بود، اما ابراهیم با ایمان امیدوار بود. ابراهیم در مورد موضوعی که نا امیدکننده بود، امیدوار و خوشبین بود. در عبرانیان ۱۹:۶ میفرماید :” امید، به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست.
امید نیرویی است که ما را در زمان آزمایش و سختی، محکم و استوار نگه می‌دارد. هیچ گاه دست از امید برندارید، از اینکه بخواهید امیدوار باشید نترسید. گاهی امکان دارد دلشکسته و دلسرد شویم، ولی باید همیشه امیدوار و مثبت باشیم.

همیشه در زندگیتان امیدوارانه منتظر باشید.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻
دعا
بله ای خداوندم، امید ما بر توست و ایمان داریم در تمام لحظات تو برای ما کار می کنی. خداوندم شکر که تو در قلب و زندگی ما هستی.
در نام عیسی مسیح،
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »