بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی در کلام خداوند

“آیا تأیید مردم را می‌خواهم یا تأیید خدا را؟ آیا می‌کوشم مردم را خشنود سازم؟ اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم، خادم مسیح نمی‌بودم.”
غلاطیان ۱: ۱۰

🌸🌸🌸
به دنبال رضایت خدا باشید و نه رضایت مردم
آیا شما همان شخصی هستید که خدا شما را برای آن آفریده یا شما فقط در زندگی به دنبال خشنود کردن مردم هستید؟ بر اساس این آیه، خواست خدا برای ما اینست که دنبال خشنودی و رضایت او باشیم و آن شخصی باشیم که او می‌‌خواهد.
زمانی که انتخاب می‌کنیم تا شخصی باشیم که خدا ما را به آن منظور آفریده (خاص و متفاوت از هر شخص دیگر) باید انتظار انتقاد را هم داشته باشیم، اما اگر شما بر خلاف اعتقادتان قدم بردارید، خیلی خود جدیدتان را دوست نخواهید داشت.
یکی از دلایلی که مردم نمی‌توانند خودشان باشند اینست که آنها زمانی که هدایت خدا برایشان راه دیگری غیر راه بقیه مردم است، آن را نادید می‌گیرند و با جمع همنوا می‌شوند.
می‌خواهم تشویقتان کنم که جرات داشته باشید و فردی باشید که خدا شما را به آن منظور آفریده است. نگذارید طرز برخورد و یا رفتار دیگران تعیین کننده ارزش شما باشد. جرات داشته باشید و از پس انتقادها بر آیید.

🙏🙏🙏
دعا:

خدایا، نمی‌خواهم طوری زندگی کنم که مدام به دنبال رضایت و خشنودی مردم باشم. جرات این را می‌کنم که متفاوت باشم. می‌خواهم خشنودی و رضایت تو را داشته باشم و به آنگونه که تو من را آفریده‌ای باشم.
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »