بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی بر کلام خداوند

اول یوحنا ۲۱:۴ “ و ما این حکم را از او یافته ایم که هر که خدا را محبت می کند، باید برادر خود را نیز محبت کند. “

🌸🌸🌸

عشقی بی قید و شرط

با توجه به کلام خدا، قبل از پیدایش جهان خداوند عاشق ما بوده، حتی قبل از اینکه ما بخواهیم قبول داشته باشیم خداوند را یا دوستش داشته باشیم یا بخواهیم کار خوب یا بدی انجام داده باشیم. عشق او بدون قید و شرط و بی انتهاست . این فوق العاده نیست؟
بخاطر اینکه خداوند بدون هیچ توقعی از ما به ما عشق میورزد، چه عالی که ما هم همین کار را انجام بدهیم. ما هم یاد بگیریم بدون هیچ توقعی به دیگران محبت کنیم و دوستشان داشته باشیم.
محبت چیزی نیست که یکبار انجام دهیم یا ندهیم، محبت در وجود ما مثل وسائل اطرافمان دکمه کنترل کننده خاموش و روشن کردن ندارد و ما نمی توانیم بسته به اینکه با چه کسی روبرو هستیم یا تحت چه شرایطی قرار داریم محبت کنیم یا محبت خود را دریغ کنیم!
با توجه به اینکه ما عیسی مسیح را قبول داریم، عشقی که به دنیا نشان می دهیم باید عشق بی قید و شرط خداوند به آنها باشد که از طریق ما به آنان منتقل می‌شود. البته ما با ذهنمان نمی توانیم این نوع محبت خدایی را درک کنیم و بسیار فراتر از دانش و فهم ما است. اما مانند یک مکاشفه ای است که از طرف خداوند برای فرزندانش آشکار می شود و قابل درک می شود. و زمانی کامل می توانیم آنرا حس کنیم که رابطه نزدیکتری با خداوند داشته باشیم. و زمانیکه وارد این رابطه عالی و نزدیک می شویم ، بیصبرانه منتظریم تا بتوانیم با اطرافیانمان آنرا در میان بگذاریم و به آنها آن محبت و عشق را تقدیم کنیم.
محبت بی قید و شرط همیشه افراد را به بهترین شکل باور دارد. این محبت همیشه می‌بیند مردم چه خواهند شد و چه قابلیتهایی خواهند داشت اگر کسی دوستشان بدارد و محبتشان کند. و این دقیقا همان کاری است که خداوند برای ما انجام داد. او بهترین را در ما می‌دهد و باور داشت و می دانست که عشق بی قید ‌و شرط او ما را به شباهت پسر خدا تبدیل می‌کند.

اگر شما بدون پرداخت هیچ بهایی عشق خداوند را دریافت کرده اید، شما هم بدون هیچ توقعی می توانید آن عشق را به اطرافیان بدهید.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻
دعا

بله ای خداوندم، چه عشق عمیقی است عشقی که بدون در نظر گرفتن شرایط جاری شود. بدون در نظر گرفتن حاشیه، محبت کردن و بدون داشتن توقعی عشق دادن به اطرافیانمان. ما را مدد کن تا همانند تو محبت کنیم .
در نام عیسی مسیح،
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »