بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸
“این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد.”
یوشع ۱ : ۸
🌸🌸🌸
خداوند می‌گوید هرچه ما بیش‌تر بر کلام او تمرکز کنیم و آنرا به زبان بیاوریم، بیش‌تر برکات آنرا در زندگی روزانه خود می‌بینیم و رابطه نزدیکتری با او خواهیم داشت. او‌ در یوشع ۱ : ۸ وعده داده که فیروز و کامیاب خواهیم شد.
من می‌توانم بر این موضوع شهادت بدهم چراکه بارها در زندگیم حتی در شرایط بسیار سخت، با تمرکز بر کلام ، باور و ایمان به آن و اعلام آن بر زندگی‌ام معجزات خداوند را دیده‌ام.
وقتی ما کلام خدا را با صدای بلند می‌گوییم، یک چیز بسیار پر قدرتی اتفاق می‌افتد. به اینگونه ما تعمدا افکار درست را در سرمان قرار دهیم، مخصوصا وقتی که ما کلام خدا را وسیله‌ای برای اعتراف ایمانمان قرار می‌دهیم.
بسیار عالی است که شما کلام را بخوانید و آنرا در قلبتان دریافت کنید اما وقتی آنرا به زبان بلند بیان می‌کنید، شما به طور فعال با کلام خدا ارتباط برقرار می‌کنید و قدرت آنرا در زندگیتان آزاد می‌کنید.
تشویقتان می‌کنم تا برای کلام خدا وقت بگذارید ،آنرا بخوانید ،در آن تمرکز کنید و افکارتان را با آن هماهنگ کنید. در عین حال ترغیبتان می‌کنم تا آن کلام را بلند اعلام کنید.می‌توانید با اعلام آنچه خدا می‌گوید زندگی خود را تغییر دهید. امروز کلام خدا را بخوانید و آنرا بر موقعیتهایی که با آن درگیر هستید اعلام کنید.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
دعا

خدایا می‌خواهم قدرت کامل کلامت را بر زندگی‌ام آزاد کنم. علاوه بر خواندن و در دل قرار دادن آن می‌خواهم آنرا بر زندگی‌ام نیز اعلام کنم.
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »