بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸

“آغازِ مشاجره همچون رخنۀ آب است؛ پس، از آن دست بدار، پیش از آنکه به منازعه بینجامد.”
امثال ۱۷:۱۴

🌸🌸🌸
یک سوراخ کوچک می تواند باعث نابودی سدی بزرگ شود. گاهی یک سخن نابجا در یک موقعیت نادرست می تواند جرقه آتشی بزرگ بشود.
باید خیلی مراقب حرف‌هایی که می زنیم باشیم. قبل از اینکه سخنی بگوییم، از خداوند حکمت بخواهیم و راجع به آن فکر کنیم. اگر حرف نابجایی زدیم، غرور بی جا و پافشاریهای بی مورد روی حرف و یا عقیده مان را کنار بگذاریم. به خاطر داشته باشیم که ما هم دچار خطا می شویم. بیایید امروز جلوی وقوع دعواها، کینه ها و زخم‌ها را بگیریم. ما فرزندان خدا هستیم پس رفتار و گفتارمان باید شایسته فرزندی او باشد.

🙏🙏🙏

دعا:

روح قدوس خداوند، کمکم کن تا بر خود مسلط باشم. کلام دهانم و رفتارم را به دستان تو می سپارم، تو آن را هدایت کن. مرا از هر نوع نزاع دور نگه دار.
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »