بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸

خداوندا، در خشم خود توبیخم مکن،
و در غضب خویش تأدیبم منما
خداوندا، مرا فیض عطا فرما، زیرا که پژمرده‌ام؛
خداوندا، شفایم بخش، زیرا استخوانهایم مضطرب است،
و جانم سخت پریشان است
و اما تو، ای خداوند، تا چند؟
خداوندا، بازگرد و جانم را برهان؛
به‌خاطر محبت خویش نجاتم بخش
زیرا مردگان، تو را یاد نتوانند کرد
کیست که در هاویه تو را بستاید؟
از نالیدن خسته‌ام،
هر شب بسترم را غرق اشک می‌کنم،
و تختخوابم را به گریه تَر می‌سازم
دیدگانم از اندوه، کم‌سو شده
و به سبب همۀ دشمنانم، تار گشته است
ای همۀ بدکاران از من دور شوید،
زیرا خداوند صدای گریۀ مرا شنیده است
آری، خداوند التماس مرا شنیده است؛
خداوند دعای مرا قبول می‌فرماید
دشمنانم جملگی سرافکنده و سخت پریشان خواهند شد،
آنان روی برگردانیده، به ناگاه خجل خواهند گشت
مزمور۶

🌸🌸🌸
بنیادی ترین و زیبا ترین اصول در بخشش گناهان ما توسط خدا، این است که خدا در مقابل اعتراف و توبه انسان، گناه او را می آمرزد. ایمانداران بسیاری وقتی به گناه خود واقف شدند حس عجیبی را تجربه کردند
حسی توأم با اندوه و شادی!
حس عمیق اندوه و پشیمانی نسبت به گناه خود و امید و شادی نسبت به آمرزش خدایی، که به ما نشان داده است که حاضر است ما را ببخشد زیرا داوری او بر گناه با مرگ مسیح بر روی صلیب تحقق یافت. کسانی که این حس عجیب را تجربه کرده اند در واقع این مراحل را تجربه کرده اند:
آنها بر گناهکار بودن خود و تمایل به بدی کردن اذعان داشتند، آنها تشخیص می دادند که سرکشی گناهی است علیه خود خدا. بنابراین می دانستند که آنها در حق خدا گناه کردند و اعتماد داشتند که خدا مایل است آنها را ببخشد و از همه مهمتر آنها بخشایش خدا را می پذیرفتند.

🙏🙏🙏
دعا
عزیزان، اگر امروز احساس می کنید به علت گناه از خدا دور شدید به این پیغام کوتاه توجه کنید و این مزمور زیبا را بخوانید باشد که امروز رابطه شما با خدا از نو احیا و تازه شود زیرا محبت های خداوند هرگز پایان نمی پذیرد زیرا رحمت های او بی زوال است؛ آنها هر بامداد تازه می شود و وفاداری خداوند عظیم است.

آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »