بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸

۱ سموییل ۲: ۱-۱۰
#رازگاهان

🌸🌸🌸

دعای حنا
حنا دل شکسته بود و به خدا امید داشت. او اینجا خدا را برای جواب دعایش ستایش میکند. آیا شما هرروز خدا را ستایش میکنید؟ به او همیشه باور دارید؟
آیا با همه مشکلات و دردسر های زندگی که داریم دعا میکنیم و خدا را بخاطر قدوسیتش و یگانه‌گی او جلال میدهیم؟ آیا ایمان داریم که خداوند در زندگی ما کار میکند و ما را برکت خواهد داد؟ و در دعا های خود چقدر نام او را ستایش میکنیم؟ و چقدر سپاسگذار هسیتم بخاطر هر آن چیزی که خداوند به ما میدهد؟
ببینم که حنا بعد از اینکه خداوند به دعای او جواب داد چگونه با فروتنی به حضور خداوند دعا میکند و او را جلال میدهد. جلال میدهد خداوند را بخاطر اینکه او خدای دل شکستگان است. او را پرستش میکند که او خدای ناتوانان است و آنها را نیرو میبخشد و با شناختی که از خدا داشت میدانست که او خدای فروتنان نیز است. میداند که خداوند خدای ما خدای یکتا و یگانه است، و نیز میداند که خداوند فروتنان را دوست میدارد و روی خود را از اشخاص مغرور میگرداند پس به همین منظور با فروتنی به حضور او دعا میکند و او را جلال میدهد، به عنوان فرزندان خداوند ما باید مانند حنا با فروتنی دعا کنیم و نام خداوند را جلال بدهیم و شکرگذار باشیم بخاطر کار های عظیم خداوند در زندگی خود. چون او در هر یک از ما کار عظیمی را شروع کرده است، و بدانیم که او فرزندان خود را هدایت خواهد نمود و راه خود را به ایشان آشکار خواهد ساخت.
از دعای حنا باید یاد بگیرم که چگونه در دعای شخصی خود خداوند را در هر مقطع از زندگی جلال بدهیم ، و یاد بگیرم که چگونه سپاس گذار باشیم بخاطر هر آنچه دریافت میکنیم از خداوند، و مغرور نشویم به آنچه که داریم ،چون در یک لحظه امکان دارد همه چیز تبدیل شود. باید متداوما ستایش نام خداوند را در دعاهای خود با فروتنی ادامه دهیم ، و سپاس گذار باشیم بخاطر همه چیز های که داریم و یا نداریم ، و خداوند را جلال بدهیم بخاطر آنچه که در زندگی ما اتفاق می افتد و داریم.چون هر آنچه که ما داریم از جانب خداوند است.
بدانیم که خداوند ما خدای قادر مطلق است، خدای محبت است و او ما را دوست میدارد و بهترین چیز ها را برای ما که فرزندان او هستیم میخواهد، و از ما نیز انتظار دارد که نام او را پرستش کنیم و از طریق زندگی خود او را جلال دهیم. همچنین دعا کردن را فراموش نکنیم چون خداوند دوست دارد با ما رابطه داشته باشد.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻
دعا

خدایا کمکم کن تا همواره فروتنانه به نزدت آیم و به یاد داشته باشم که تو چه محبتهای عظیمی در حق من کرده‌ای. شکرت می‌کنم برای هر آنچه در زندگیم کرده‌ای.
در نام عیسی مسیح آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »