بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸

دوم قرنتیان ۲۰:۱ “ زیرا همه وعده های خدا در مسیح ‘ آری ‘ است و به همین جهت در اوست که ما ‘ آمین ‘ را بر زبان می آوریم ، تا خدا جلال یابد. “

🌸🌸🌸

مسیح صخره نجات ماست.

در قسمتهای مختلفی در انجیل مثلا در اول قرنتیان ۴:۱۰ از مسیح به عنوان صخره یاد شده است. همچنین پولس رسول در کولسیان ۷:۲ به ما می‌گوید که ما باید در مسیح ریشه بگیریم و بنا شویم.
اگر ما ریشه هایمان را به مسیح بپیچانیم ، کار ما صحیح بوده و ما به نتیجه میرسیم. اما اگر ریشه هایمان را به اطراف هر چیز یا هر کس دیگری غیر از مسیح بتابانیم، ما در خطر بزرگی هستیم.
هیچ کس به استقامت و قابل اطمینانی خداوند نیست. برای همین مهم است که به دیگران نیز خداوند را بشناسانیم. انسان خطاکار و شکست پذیر است ولی عیسی مسیح، نه! تمام امید و اطمینانتان را کامل و بدون هیچ تزلزلی بر او بگذارید نه بر شرایط، مردم یا هر چیز دیگری.
اگر ما اطمینان و ایمان خود را کامل به او که صخره نجات و نجات دهنده است ندهیم، باید آماده ناامید شدن باشیم که در نهایت باعث دلسردی و ویرانی ما می شود.
باید آنقدر به محبت خدا نسبت به خودمان اطمینان داشته باشیم که علی رغم آنچه جلویمان قد علم می‌کند، در عمق وجودمان بدانیم که او با ماست و هیچ وقت ما را ناامید نخواهد کرد.

ما بدون مسیح همه چیز را از دست خواهیم داد. بدون مسیح، هیچ کاری از ما ساخته نیست. با مسیح هیچ چیزی غیر ممکن نیست.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

دعا

بله خداوندم، تو سرور و نجات دهنده ما هستی، اطمینان ما بر توست و تو هستی صخره نجات ما. اطمینان ما بر توست و زندگی ما تا ابدالاباد در دستان تو باشد.
در نام عیسی مسیح،
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »