بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاملی برکلام خداوند

🌸🌸🌸

🔹آیه ❇️تفسیر

«پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعایِ شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می‌کند.»

🌸🌸🌸

 

نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. هر شخصی با مطالعه اجمالی این عبارت این فکر به ذهنش خطور می‌کند که باید تمام گناهان مخفی خود را به دیگران بگوییم. اما مقصود اصلا این نیست! یعقوب در درجه اول می‌گوید که اگر نسبت به شخصی دیگر مرتکب گناه شویم، باید نزد آن شخصی که نسبت به او مرتکب خطایی شده‌ایم برویم و به گناه خود اعتراف کنیم.
همچنین باید برای یکدیگر دعا کنیم. به جای اینکه در دل خود کینه نگاه داریم و اجازه دهیم نفرت در ما شکل بگیرد، باید با اعتراف و دعا با دیگران مشارکت برقرار نماییم. شفای جسم به احیای روحانی تشبیه شده است. توجه نمایید که یعقوب چگونه اعتراف، دعا و شفا را به یکدیگر مربوط می‌سازد. این موضوع اشاره‌ای است آشکار به ارتباط حیاتی میان جسم و روح. انسان دارای سه جنبه است – روح، جان و جسم. (اول تسالونیکیان ۵: ۲۳) چیزی که بر یک جنبه تأثیر بگذارد، بر جنبه‌های دیگر هم تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، او بود که جذام را تشخیص داد، و او بود که که اعلان نمود شفا یافته است. خداوند با درهم آمیختن دو مقام کهانت و پزشک با یکدیگر نشان داد که میان روح و جسم ارتباط نزدیکی وجود دارد. گناه در زندگی بیماری به همراه می‌آورد و گاهی هم مرگ. (اول قرنتیان ۱۱: ۳۰) ما باید به محض آگاهی یافتن از گناه در زندگی خود به آن اعتراف کرده و توبه نماییم. تمام گناهان باید نزد خدا اعتراف کرده شوند. علاوه بر این، گناهان نسبت به دیگران نیز باید نزد آنها اعتراف کرده شود. این امر هم برای سلامت روحانی و هم سلامت جسم ما حیاتی است.

تفسیر مک دونالد
یعقوب باب ۵ آیه ۱۶

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »