بنياد مسيحي ايرانيان
new

تاثیر دیگران در ما  ، ماجرای هیرودیس آنتیپاس

تاثیر دیگران در ما 

 

 

مرقس ۱۷:۶-۲۹
در این قسمت ماجرای هیرودیس است. هیرودیس از ۴ قبل از میلاد تا ۳۹ بعد از میلاد بر جلیل حکمرانی میکرد. او ازهمسر خود جدا شد تا زن برادر خود را تصاحب کند.
یحیی تعمید دهنده عمل شرمگین او را یاد آوری میکند.


هیرودیس رهبر خوبی نبود چون وقتی مسیح را برای محاکمه نزد او بردند او نتوانست تصمیم قاطعی بگیرد و مسیح را نزد پیلاطس فرستاد. لوقا ۸:۲۳-۱۲
هیرودیس شخص ضعیفی بود که تحت تاثیر دیگران بود. همه ما از هم تاثیر میگیریم.
در رومیان ۱۳:۱۴ میگوید مواظب باشیم باعث لغزش و دلسردی در ایمان کسی نشویم. ما از هم تاثیر میگیریم بعضی تاثیرات خوب است و بعضی از تاثیرات بد.
در ایات ۲۱ و ۲۶ هیرودیس ضیافتی بر پا میکند و تمام سران در آن مجلس بودند . در ان مجلس دختر جوان همسرش نیز بود. دختر جوان با رقص خود هیرودیس را تحت تاثیر قرار میدهد هیرودیس به عنوان پاداش به دختر میگوید هر چه بخواهی به تو خواهم داد و دختر سر یحیی تعمید دهنده را می خواهد. آیه ۲۱ می گوید هیرودیس می دانست که کارش اشتباه است اما چه چیز باعث شد این کار را انجام دهد؟
نظر هیرودیس راجع به یحیی چه بود؟ آیه ۲۰
چه چیز باعث شد او این کار را انجام دهد؟او پادشاه بود و این قدرت را داشت هر تصمیمی بگیرد اما تاثیر دیگران حتی دختر جوان باعث شد دست او به خون یحیی آلوده شود.
دوستان عزیز، همانطور که ما ویروسها و بیماریها را به هم انتقال می دهیم عادت ها و خصوصیاتهای یکدیگررا به هم انتقال میدهیم. گاهی اوقات مانند هیرودیس برای لذت موقت باید بهای سنگینی در تمام طول عمر بدهیم.
شیطان بسیار زیرک است و معمولا برای لذتهای موقت ایمان شما را میدزدد.
کمتر کسی است که به تنهایی معتاد شده .اگر از او سوال کنید دوستانش اول به او پیشنهاد دادند. این در مورد عادتهای دیگر مانند الکل و قمار هم صدق می کند.
برای همین کلام خداوند میگوید مواظب باشید چون معاشرت با اینطور افراد اخلاق شما را فاسد میکند.
دیده شده در خیلی مواقع به خاطر اینگونه معاشرتها اشخاص از کلیسا سرد شدند و حتی از ایمان خود برگشتند.
چطور باید این تاثر در زندگی من کم شود؟
قطع رابطه با دزدان ایمان. هر گونه معاشرت با اشخاص منفی را قطع کنید.
در پی خشنودی خدا فقط باشید نه دیگران.
باید از خودم سوال کنم آیا من هیچ استانداردی برای خودم دارم؟ گر استانداردی نداشته باشم هر چه دیگران بخواهند و هر کجا آنها بخواهند مرا خواهند برد.
من و شما مانند هیرودیس هر روز باید تصمیم بگیریم ولی تصمیمات ما چقدر تاثیر از نظر دیگران می گیرد؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »