بنياد مسيحي ايرانيان
new

بیانیه حزب دموکرات مسیحی ایران در محکومیت کامل و نفی همه جانبه تمامیت رژیم ننگین جمهوری اسلامی

 

بیانیۀ حزب دمکرات مسیحی ایران در محکومیت کامل

و نفی همه جانبۀ تمامیت رژیم ننگین جمهوری اسلامی

 

ایرانیان آگاه و مردمان ستمدیده و دادخواه! نهادها و شخصیتهای آزادی‌خواه!

مبارزین و کنشگران سیاسی، مدنی و محیط زیست! مسیحیان ایرانی و دوستان عزیز!

 

رژیم جنایتکار اسلامی که بدنبال ۴۳ سال دروغ و نیرنگ، جنگ و جنایت، دزدی و غارت، زندان و شکنجه، ترور و اعدام، فساد و تباهی، و در یک کلام تاراج و نابودی ایران و ایرانی، در سراشیبی سقوط و سرنگونی قرار گرفته است.

رژیمی که از فردای بقدرت رسیدن، کارنامه ای جز خفقان، سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام دهها هزار از مردمان ایران، نداشته و پاسخ مخالفین خود را در خارج از کشور، با ترور و آدمکشی داده است، بهیچوجه مردم ایران را نمایندگی نمیکند.

رژیمی که برای ادامۀ حیات شوم خود، با تاراج آب و خاک و منابع ملی میهن ما، پایه های بقایش را استحکام بخشیده است، تا آنجا که ایران را به کشوری تبدیل کرده که ازنظر شاخصهای دمکراسی و آزادی زنان، در ردیف بدترین کشورهای جهان قرار داده و از نظر شکاف طبقاتی وعدم وجود آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی، در بین کشورهای جهان، در صدر جدولها است، دشمن اصلی صلح و امنیت جهانی است.

رژیمی که دزدیها و اختلاسهای نجومی ازاموال عمومی و ثروت مردم ایران برای هزینه کردن در جنگهای نیابتی توسط سپاه تروریستی پاسداران، بعنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم، در جهان شناخته شده است، بهیچوجه نمیتواند و نباید حاکم بر کشور باشد و باید هر چه زودتر بدست پرتوان مردم ایران کنار زده شود.

هموطنان آگاه و مبارز، یاران گرامی!

تصاویر جوانان و عزیزانی که در اینجا به نمایش گذارده ایم، تنها قطرۀ کوچکی از دریای بیکران کشته شدگان، اعدام شدگان و قتل عام شدگان این رژیم اهریمنی ضد ایرانی و ضد انسانی است، بخش ناچیزی از قلۀ کوه قربانیان جنایات بی پایان و غیر قابل تصور رژیمی وحشی و تبهکار است که ۴۳ سال مردم و میهن ما را به گروگان گرفته ا و اشغال نموده است. حاکم بر میهن دربندمان ایران است. کارنامۀ این نظام پلید آنقدر سیاه و طولانی است که بیان تمامی آن در این مختصر نمی گنجد.

جمهوری اسلامی ناتوان و عاجز از حل بحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که چه در داخل و چه در سطح جهانی در آن غرق شده است، بحرانهایی که نتیجه سیاستهای اسلامی اش میباشد و در چنین شرایطی ناگزیز است که از یکسو در داخل به اهرم سرکوب متوسل گردد و از سوی دیگر جهان را با ساخت سلاحهای کشتار جمعی و بمب اتم تهدید نماید.

در چنین شرایط تاریخی، جهت نیل به آرمان صد سالۀ آزادی و دمکراسی در میهن، راه دیگری بجز اتحاد، همبستگی، اعتماد سازی و سازماندهی مبارزات و خیزشهای مردمی جهت نابودی کامل تمامیت این حاکمیت خونریز، اشغالگر، مرتجع و مستبد حاکم بر کشور وجود ندارد. شرط اول و ضرورت قطعی برای ایجاد چنین مبارزه ای و به ثمر رسیدنش، اتحاد مردم تحت ستم، زنان، کارگران و زحمتکشان و جوانان بپاخواسته، همراه با اقلیتهای ملی و مذهبی تحت ستم در ایران است.

تردیدی نیست که ایران در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، در چهارچوب حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر، و نظامی سکولار، فدرال و مردمسالار اداره خواهد شد، و دوران شادی، شکوفایی و خوشبختی مردم ایران آغاز خواهد شد.

نه به حکومت ننگین اسلامی

پیش بسوی اتحاد و همبستگی ملی

زنده باد برابری و دمکراسی و حقوق بشر

 

آزادی و آبادی ایران در پرتو صلح، عدالت و محبت مسیح

 

بیست و هفت شهریور۲۵۸۰ برابر با هیجدهم سپتامبر۲۰۲۱

حزب دمکرات مسیحی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »