بنياد مسيحي ايرانيان
new

برای سرزمینم ایران

ایران

روزگار سرزمینم تاریک است؛
از آخرین‌باری که یک مرد تکیه‌گاه خانواده‌اش بوده، دهه‌ها می‌گذرد. مردم امروزی در گیر و دار بی‌تدبیری و حق‌خوری، چمباتمه زده و در آرزوهای پرکشیده‌اش غرق می‌شوند.
تکیه‌گاه شان میله‌های مترو و اتوبوس شده تا فقط بتواند اندکی نفس چاق و خستگی‌هایشان را دودوتا چارتا کنند.
مردمانی که امروز این‌چنین رج‌کشیده کنار یکدگیر به‌استقبال گرانی و دربه‌دری می‌روند، روزی در روزنامه‌هاشان نوشته می‌شد:
«کاهش بهای تمام ارزها در مقابل ریال، افزایش امید به زندگی، امکان سفر آسان به دور دنیا و …»

اما حال تنها تیتر روزنامه ها و سر خط خبرها از مرگ و ترس صحبت میکند و هر روز بر این غم افزوده میشود…
امروز در روزنامه هایمان نوشته میشود:
«کاهش توان خرید مایحتاج عمومی، انهدام هواپیمای مسافربری، افزایش گورخوابی، تن فروشی کودکان، رشد نرخ خودکشی، تجاوز، فرزند آزاری، پرگویی و توهم دولتمردان خودکامه و …»
آنها خودشان را فراموش کرده اند، شادی را از خاطر بردند و حتی دیگر خدا را نیز یاد نمیکنند؛ امروز وظیفه ما این است که امید آنان را با بشارت کلام خداوند، زنده نگه داریم؛ امید ما زنده است و خداوندمان نیز…

به امید روزی که باز خنده های شاد بر لبان کودکان ایرانی نقش ببندد، به امید روزی که تیتر روزنامه هایمان پر از خبر خوش سلامتی، موفقیت و شادی باشد؛ اجر و قرب به کشور ستمدیده و مردامان مهربانمان بازگردد، ایران و ایرانی در صف آبادی و آبادگری باشد؛ سر تیتر تمام خبرها از بازگشت غریبان پراکنده به سرزمینشان حکایت کند و تمام اینها به واسطه آشنایی با نجات دهنده واقعی بشر و تسلیم به نجات ابدی در نام خداوندمان -عیسی مسیح- واقع شود.
وعده دهنده ما امین است.

حزقیال باب ۳۶ آیه ۲۴ الی ۲۸
“من شما را از میان قومها بیرون می‌آورم و از همهٔ کشورها جمع می‌کنم و به سرزمین خودتان باز خواهم گرداند. آب پاک به شما خواهم پاشید و شما از همهٔ آلودگی‌ها پاک خواهید شد و از همهٔ بُتها شما را پاک خواهم کرد. دلی تازه به شما خواهم داد و روح تازه‌ای در شما خواهم گذاشت و دل سنگی را از شما بیرون می‌کنم و دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را پیرو قوانین خود خواهم ساخت تا با دقّت دستورات مرا بجا آورید. آنگاه در سرزمینی که به نیاکان شما دادم، زندگی خواهید کرد و قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود.”

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »