بنياد مسيحي ايرانيان
new

«بارور و کثیر شوید.» (پیدایش ۱ : ۲۸)

عیسی ازدواج نکرد، به احتمال زیاد او محبوب دختران بسیاری بود. کسی که «نزد خدا و مردم ترقی می نمود» مطمئنأ مورد التفات دختران نیز قرار می گرفت. او انسان بود و به احتمال زیاد احساسات عاشقانه نیز به او دست می داد، اما به خاطر دعوت پدر از تمام اینها چشم پوشید.
لیکن وی این رفتار را بر دیگران تحمیل نکرد. برعکس او ضیافت عروسی را در قانا با حضور خود مزین نمود. کلام خدا همچنین می آموزد که «نکاح به هر وجه محترم باشد» (عبرانیان ۱۳ : ۴)، نه فقط در گفتگوی زوجین و خوراک مشترکشان، بلکه در روابط جنسی نیز.

هر مسیحی می تواند تصمیم بگیرد که ازدواج بکند یا نکند. کتابمقدس اسقفها را وادار می کند که همسری گزینند (اول تیموتاؤس ۳ : ۲). یوحنای زرین دهان گفته است:«اولین درجهء عصمت، بکارت طاهر است، و دومین درجه، وفاداری در ازدواج. عشق عفیف در ازدواج نوع دوم بکارت است.»

از زندگی جنسی در ازدواج تمامأ برخوردار شوید. و بر پیش داوریهای قرون وسطایی که امور جنسی را چیز پلیدی تلقی می کرد، فائق آیید. کسی که اعضاء تناسلی را آفرید و حکم کرد که «بارور و کثیر شوید» و کتابمقدس را الهام بخشید که بگوید «ایشان یک تن خواهند بود»، یقینأ می پسندد که شما وظایف جنسی خود را در چارچوب ازدواج به جا آورید، همان طور که هرکار نیکویی را که می کنید دوست می دارد.

هیچ امر خطا و شرم آوری در امور جنسی در ازدواج وجود ندارد. باشد که خدا را به خاطر این عطیهء زیبا که به نوع بشر بخشیده است شکر کنیم.

باشد که مجردها نیز به خاطر موقعیت خود شکرگزار باشند. آن هم دعوتی است جدا با برکات مخصوص خود واغلب حاوی فرصت هایی است که افراد ازدواج کرده از آن بی نصیب می مانند. این واقعیت ساده نیز قابل توجه است که به هنگام آزار و شکنجه، مجردها بهتر از کسانی که دغدغهء خانواده را داشتند مقاومت می کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »