بنياد مسيحي ايرانيان
new

ایمان به ما چه می گوید ؟

اینکه اگر ایمان داشته باشیم همه چیز برای ما ممکن است ” نه یک چیز ” نه تعدادی یا مقداری ! بلکه همه چیز ”
ایمان از ما چه می خواهد؟ اینکه باور داشته باشیم خدا زنده است و قادر مطلق ، در باب ۱۰ رومیان می خوانیم: خدا برای هر که نام او را بخواند هست.
ایمان چیست ؟ ایمان عاملی است برای اینکه به واسطه آن نه تنها قدرت خدا را می توانیم بر روی زمین جاری کنیم بلکه قادر هستیم از مجرای آن به هر برکت، شغا، پیروزی، آرامی، شادی دست پیدا کنیم ” از همه مهمتر ما از راه ایمان نجات یافتیم.”
با این تعریف ها که منبع آن کتاب مقدس است و سرچشمه آن خداوند ” چگونه ما خدا را به چالش می کشیم ؟ در حالی که خدا هرگز مرتکب اشتباه نمی گردد.
تاسف آور است وقتی ما به خدای که قدرت و رحمت و عظمت و جلال و برکت از آن اوست باور و ایمان نداریم اما از او هم هم چیز می خواهیم !
باید دل و فکر و دیگاه ما عوض شود تا همه چیز ممکن شود.
بیاییم مثل موسی و ابراهیم عمل کنیم یا مانند داود و دانیال خدا را بپرستیم. بیاییم مثل اشعیا و ارمیا بر خدا توکل کنیم. بیاییم مثل پولس باشیم.
بیاییم تا خداوند در بعدی را به رویمان باز می کند ، او را حتی در کریدور ستایش کنیم. بیاییم تا خدا درهای صحن رحمت را بر روی ما می گشاید، او را در همان جلوی دروازه ستایش کنیم. آنگاه خدا ما را وارد سرزمین سلامتی ، شفا، آرامی و شادی می کند، وقتی او را با وفاداری ستایش کنیم. وقتی باور داشته باشیم خدا من را دوست دارد و هرگز مرا ترک نمی کند و بفکر زندگی من استاین قدم اول ایمان است و باعث می شود خدا مسئلت دلهای ما را به ما بدهد.
خدا بسیار بیشتر از تفکر و اندیشه ما قدرت دارد و ارزش و جایگاه او به قدری وسیع و عظیم است که فرشتگان آسمان او را دائم ستایش می کنند و لحظه ای زبانشان از واژه قدوس قدوس قدوس باز نمی ایستد.
وقتی او را با تمام دل و جان و قلب و فکر خود ستایش کنیم و دوست داشته باشیم او نیز با کارهای شگفت انگیزی که تنها خودش قادر به انجام است زندگی و شرایط را تغییر می دهد.
آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »