بنياد مسيحي ايرانيان
new

اسلامگرایان طالبان یکبار دیگر جنایت هولناک جدیدی را در اوج توحش و قساوتی غیر قابل تصور رقم زدند.

طی ۱۴۰۰ سال اخیر اسلام از هر نوع و شاخه اش، نمایانگر نیرویی ترسناک و تاریک در تاریخ بشریت بوده است.
نظامها و کشورهای اسلامی در سراسر جهان از یک سو با استفاده از تحمیق و فریب، بر جان و مال و ناموس مردم مسلط شده و از سوی دیگر با دروغ و شیادی، سود سرشاری را با غارت و چپاول دارائیهای مردم و میهن به جیب زده و آنها را به روز سیاه نشانده اند، بطوریکه نمونه زنده و موجود آنرا بیش از ۴۲ سال است در میهن غارت شده و ویران مان، ایران،همگی شاهد هستیم.
هرم قدرت در نظامهای فاسد اسلامی با کثیف ترین جنایات و وحشیانه ترین شیوه های ترور و سرکوب، در پی ایجاد رعب و وحشت بوده است تا انسانها و جوامع را به انقیاد خود درآورند.
تجاوز آشکار و گسترده به حقوق اولیه انسانی و بویژه به دختران و زنان با استناد به احکام و آیه های قرآن، بهمراه استبداد و استثمار لجام گسیخته در یک جامعۀ مردسالار از ویژگیهای بارز آن است. همچنین زندان، شکنجه و کشتار فعالان مدنی، سیاسی و دگرباشان و دگراندیشان که برای آزادی، دمکراسی، برابری و حقوق بشر به اعتراض برخاسته اند، تاریخ تاریک و تنفرانگیز نیم قرن اخیر مستبدان و دیکتاتورهای نظامها و حاکمیت‌های دنیای اسلام، بویژه در خاورمیانه را رقم زده است.
جریانات و تفکرات متعفن اسلامی همان ماشین فاشیستی کشتاری هستند که ترور، ایجاد وحشت، سربریدن، دار زدن و قطع اندامهای بدن را بر اساس ایدئولوژیِ اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون به پیش برده است.
ناگفته پیداست که اسلام سیاسی و غیر سیاسی، اسلام میانه رو و اسلام افراطی، اسلام بنیادگرا و اسلام اصلاح طلب، اسلام نرم و اسلام تند، اسلام دمکراتیک و اسلام ارتجاعی، تماماً بر یک کتاب، یک خدا و یک ایدئولوژی باور داشته و استوار شده است.
آیت الله ها، ولی فقیه ها و اتاق فکر حکومتهای فاسد، دزد و فاشیست در ایران، ترکیه، عراق، افغانستان، سوریه، پاکستان، و …. همگی با استنباطات و مستندات مذهبی و دینی، فرمان چنین جنایاتی را صادر میکنند.
این پلیدان اهریمنی روزی نیست که دست به جنایت و سربریدن، بمبگذری، کشتار و تجاوز به مردمان بی گناه و بی دفاع کشورشان و یا دیگر کشورهای اروپایی و ..نزنند.
اسلام کارخانۀ تولید خرافات، جهل، جنگ، کشتار، فقر، ویروس، فلاکت و بدبختی است و تا از صحنۀ زندگی مردم پاک نشود، انسان ها در هیچ کجای این جهان رنگ آرامش و امنیت و زندگی و سعادت را نخواهند دید.
بنیاد مسیحی ایرانیان تأثر و تأسف عمیق خود را در قبال این فاجعۀ هولناک انسانی ابراز داشته و خود را در غم و اندوه خانواده ها و بازماندگان قربانیان شریک میداند.
با آرزوی تسلی قلبی و آرامش مادران و پدران داغدار در کشور همسایه مان افغانستان.
صلح و دوستی جهانی تنها در پرتو محبت و عدالت مسیح
بنیاد مسیحی ایرانیان 
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »