بنياد مسيحي ايرانيان
new

آیا شیطان و ارواح پلید افکارمون را میخوانند؟؟

آیا شیطان و ارواح پلید افکارمون را میخوانند؟؟ 

در زیر جواب داده شده:

-۱ شیطان و ارواح پلید و فرشتگان نیکو همه از جنس روح هستند ولی خود شان صاحب فکر و احساس و اراده نیز می باشند فقط بدن انسانی
ندارند
-۲ فرشتگان در کل منجمله شیطان و ارواح پلید و حتی نیکو , شبیه خدا آفریده نشده اند (از نظر شخصیت و درک محبت بی قید و شرط
“آگاپه” و انتقال آن به دیگران ) فقط انسان است که شبیه خدا آفریده شده است . پیدایش : ۲۸ ۲۶ – ۱
-۳ در هیچ جای کتاب مقدس نمی نویسد که شیطان و یا ارواح پلید قادر به خواندن و یا درک کردن افکار ما هستند
-۴ در کلام خدا آیه ای مستقیما پاسخ این سوال (آیا افکار ما را می خوانند؟) را نمی دهد , ولی از آیات مختلف کلام به صورت غیر مستقیم
می توان تشخیص داد که خیر , شیطان و ارواح پلید و حتی فرشتگان نیکو نیز نمی توانند افکار ما را بخوانند (به آیات زیر توجه کنید )
-۵ شیطان و ارواح پلید می توانند با ما حرف بزنند و افکار خود را به ما القا کنند و ما آنان را باور کنیم .
-۶ فقط خداست که افکار را می خواند
-۷ از مکالمات ارواح با مسیح متوجه می شویم که ارواح افکار عیسی مسیح ۱۰۰% انسان را نمی خوانند (پس افکار ما انسان ها را نیز نمی خوانند)
-۸ حتی از مکالمات فرشتگان نیکو نیز متوجه می شویم که فرشته نیکو فقط پیام می آور دن و از موقعیت فکری و افکار آن اشخاص خبر ندارند
-۹ ارواح پلید فقط از اعمال و گذشته ما حدس می زنند که ما چه کاری قرار است بکنیم و بعد با (حرف ) کلام گمراه کننده و کلام وسوسه و
کلام محکوم کننده به ما و بر علیه خودمان و خدا و دیگران حرف می زنند و ما آنها را باور می کنیم و بجای فکر خود استفاده می کنیم و
تصور می کنیم که چون فکری مثل فکر شیطان در فکر من است پس فکر من را خوانده است . حال آنکه متاسفانه ما حرف های او را باور
کرده و به حرف های او فکر می کنیم .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »