بنياد مسيحي ايرانيان
new

آیا شما یک ایماندار شاد هستید؟

عدالت، سلامتی، خوشی

این سه کلمه معنا و تصویری از ملکوت خداوند هستند.

آیا شما یک ایماندار شاد هستید؟

اگر شادی خود را از دست داده اید،
این سه قدم را با من همراه شوید:

✨قدم ۱️⃣ :

۱. گذشته ی شما، در مسیح عیسی مرده است. آن را رها کنید.
۲. از آینده نترسید، فکرهایتان را در دعا به خدا بسپارید.
۳. راههایتان را به خدا بدهید، از او در هر مورد راهنمایی بطلبید.

✨قدم ۲️⃣ :

۱. آیا کاری را انجام داده اید که اشتباه بوده؟ #توبه_کنید.*
۲. آیا استعدادها و توانایی هایتان را به کار نمی برید؟ آیا در جایی مشغول به کار شده اید که تنها درصد کمی از استعدادهایتان در آنجا استفاده می شوند؟ مسیری برای بروز استعدادها و عطایای الهی تان بیابید و آنها را به کار گیرید.
۳. آیا برای باز یابی شادی تان از خدا در خواست کرده اید؟ مثل داوود پادشاه بگویید : خدایا! شادی نجاتم را به من باز گردان.
۴. آیا کاری را که باید انجام می داده اید، انجام نداده اید؟

#توبه_کنید.

* توبه به معنی تغییر فکر و روش شما و بازگشت به فکر و روش درست است.

✨و قدم ۳️⃣ :

۱. باور کنید که خدا مایل است روزانه با شما وقت بگذارد؛ با او وقت روزانه داشته باشید تا صدای او را بشنوید.
۲. از تمرکز فکرتان بر خود آزاد شوید، کسانی که توجه شان به خداوند است، انسانهای شادی هستند. حتی در زمانی که آنها را بسان استیفان سنگسار کنند، نگاه آنها به سوی نیکویی خداوند، سبب می شود بگویند: پدر ببخش اینها را زیرا نمی دانند چه می کنند.
۳. درباره ی عیسی مسیح با دیگران صحبت کنید. در زمانی که یک گناهکار توبه می کند و به سوی عیسی مسیح میاید و او را به عنوان خداوند و شبانش می پذیرد، هلهله ی شادی از آسمان ، در زمین شما را هم در بر می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »