بنياد مسيحي ايرانيان
new

آموزش کلام

دعا کنم یا دعا نکنم؟

دعا کنم یا دعا نکنم؟

اول قرنتیان ۱۲:۱۳

گاهی جواب دعا زود می رسد، گاهی مثل دانیال ۲۱ روز طول می کشد و گاهی هم بیشتر به طول می انجامد. اگر امروز ایمان داریم که خدا دریای سرخ را باز کرد، اگر ایمان داریم که خداوند بیماران را شفا داد، اگر ایمان داریم که خداوند کور را بینا کرد، اگر ایمان داریم که خداوند قلبها را لمس کرد، پس امروز با ایمان دعا می کنیم. چرا خیلی از مواقع دعا نمی کنیم؟ چرا خیلی از وقتها با ایمان و اطمینان دعا نمی کنیم؟ آیا امروز ایمان داریم که خداوند می تواند قلب سیلاس را به پولس تبدیل کند؟ اگر ایمان داریم، چرا خیلی مواقع با اطمینان دعا نمی کنیم؟ برکت خدا، حضور لاینقطع خدا در زندگی های ماست. چرا دعا کنیم؟ دعا در ایمان مسیحی مکالمه ای است با خدای زنده. با خدایی که گرز بدست نیست. ما مثل فرزندان خودمان را در آغوش پدر می اندازیم. عیسی مسیح گفت: بیدار باشید و دعا کنید تا در وسوسه نیافتید. نکته اول: چرا دعا کنم؟ چون دعا تنفس روحانی جانهای ماست. ایمانداری که دعا نمی کند، تنفس روحانی ندارد. چرا ایماندار ضعیف می شود؟ چون تنفس متداوم در دعا ندارد. یک نهال نمی تواند بدون آب و اکسیژن رشد کند. اگر امروز مایلی رشد سالم و متداوم داشته باشیم، باید مستمر در دعا باشیم و در دعا وقت بگذاریم. اگر در زندگی ما دعا نباشد، چطور انتظار داریم خدا با ما راه رود؟ عیسی مسیح حتی وقتی می خواست بر روی صلیب رود، در حضور خدا دعا کرد. امروز بیایید قبل از دشواری در حضور خدا در دعا باشیم. ما دعا می کنیم چون بوسیله دعا خدا ما را عوض می کند. اگر می خواهی خدا روی تو کار کند و به شباهت مسیح در آیی، در دعا باش. امروز نیاز دنیا به دعاست، نه به نظرات سیاسی ما. امروز به وسیله دعاست که زندگی های روحانی ما عوض می شود. دعا لازمه زندگی یک ایماندار است. نه فقط خدای ما خدای زنده است، او حتی قبل از اینکه چیزی به افکار ما خطور کند، از آن مطلع هست. امروز اگر می خواهیم حضور خداوند ظاهر شود، در دعا وقت بگذارید. چرا باید دعا کنیم؟ چون فرمان عیسی مسیح است. مسیح فرمود: اگر می خواهید مرا محبت کنید، احکام مرا اطاعت کنید. اگر امروز خودمان را ایماندار می دانیم، می بایست به قدرت دعا رسیده باشیم. نکته دوم: چطور دعا کنیم؟ با ایمان دعا کنیم نه با امید. دهانت را با ایمان باز کن. با ایمان بپذیر آنچه را که هنوز در زندگی ات رخ نداده است. متی ۲۲:۲۱ با ایمان روی وعده های خداوند خواهیم ایستاد. ما هر چه بخواهیم، بر حسب اراده اش به ما خواهد داد. خدا هرگز به ما برکتی نمی دهد که باعث ضرر ما شود. بدون وقفه هر لحظه و هر آن در دعا باشید. دعا یعنی داد و ستد با خدا. متی ۶:۶ برو در خلوت دعا کن. بگذار ایمان کار را انجام دهد. اگر دنیا را از خودمان جدا نکنیم، خیلی دشوار صدای خدا را بشنویم. دعا فقط خواستن نیازها نیست، دعا اول تمجید و پرستش خداوند است. بعد اعتراف به گناهان است. بعد خدا را شکر کنیم برای اراده اش در حال حاضر در زندگی مان. شکر کنیم بخاطر سلامتی. با شادی و ترنم دعا کنیم. و بعد نیازهای خود را به حضور خداوند ببریم. باید دعا را با ضمیر و نیتی پاک به حضور خداوند بلند کرد. خداوند تفتیش کننده قلبهاست. او نیتها را می داند. و به همین نحو هم از خداوند می یابیم. یک ایماندار هویتش در زمانی است که روی زانوهایش در دعا سپری می شود. هر چقدر وقت بگذاریم، همان قدر قدرت می یابیم. نکته سوم: آیا با این شناخت بیشتر دعا خواهی کرد؟ اگر مطمئن باشی خدا پاسخ می دهد، در وقت دعا سرمایه گذاری خواهی کرد؟ متی ۷:۷ خیلی وقتها نمی جوییم، نمی طلبیم و نمی کوبیم، اما انتظار داریم خدا جواب دهد. دعا کردن یک برکتی به زندگی ما می آورد. دعا فقط نباید در زمان نیاز باشد. دعا باید در هر وقت و هر زمان باشد. با خدا نیت کن. بایست و خسته خاطر نشو. تو منتظر باش ببین خداوند چطور عمل خواهد کرد. رومیان ۲۶:۸ حتی آن لحظه ای که دیگر نمی دانی به خدا چه بگویی، روح القدس داره عمل می کند. او می داند نیاز و احتیاج تو چیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »